Meerjarig budget voor regionale aanpak lerarentekort en zij-instroom

05 december 2018

De extra middelen die minister Slob heeft toegezegd voor de aanpak van de regionale lerarentekorten en de verhoging van het budget voor de zij-instroomsubsidie, komen voor meerdere jaren beschikbaar. Tijdens de stemmingen over de begroting van OCW op 4 december is met algemene stemmen in de Tweede Kamer een amendement van de coalitiepartijen hierover aangenomen.

In het Algemeen Overleg Leraren van 11 oktober jl zegde minister Slob voor 2019 21 miljoen euro aan extra middelen toe voor de aanpak van het lerarentekort. 13 miljoen euro hiervan is bedoeld voor een subsidieregeling voor de aanpak van regionale lerarentekorten. Daarnaast wordt het budget voor de zij-instroomsubsidie in 2018 en 2019 met in totaal 8 miljoen euro verhoogd.

Met de aanname van het amendement komen deze middelen voor meerdere jaren beschikbaar. De VO-raad is hier blij mee; de raad heeft meermaals onderstreept dat een langetermijnvisie en aanpak - en daarmee meerjarige middelen - nodig zijn om het lerarentekort op te kunnen lossen. De meerjarige middelen kunnen een bijdrage leveren aan het opzetten en versterken van structurele samenwerking in de regio op dit vlak en het opleiden van meer zij-instromers voor het onderwijs. 

Lerarenbeurs

De dekking voor het amendement wordt gevonden door een structurele verlaging van het budget van de Lerarenbeurs. Er is de afgelopen jaren sprake van onderuitputting van dit budget.

De VO-raad wil hierbij benadrukken dat het belangrijk is dat er voldoende ruimte blijft voor zittende leraren om te professionaliseren en zich te ontwikkelen, onder meer via de Lerarenbeurs. Dit houdt het beroep aantrekkelijk en draagt bij aan het behoud van docenten, wat ook een belangrijke factor is in het vraagstuk van het lerarentekort.