Meetinstrumenten voor burgerschap verdienen meer aandacht

19 november 2019

Het is belangrijk dat meer meetinstrumenten worden ontwikkeld waarmee scholen de burgerschapscompetenties van leerlingen in kaart kunnen brengen en die kunnen helpen bij de (door)ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. Ook kunnen de bestaande instrumenten beter worden ontsloten. Dit concludeert de UvA in een verkenning naar meetinstrumenten voor burgerschap, die werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Al geruime tijd wordt geconstateerd dat een kwaliteitsimpuls voor het burgerschapsonderwijs nodig is (Inspectie van het Onderwijs, 2016). Een meer resultaatgerichte aanpak voor burgerschap kan hier veel in betekenen. Voorwaarde voor zo’n aanpak is dan wel de beschikbaarheid van voldoende goede meetinstrumenten.

De inventarisatie van de UvA laat zien dat - hoewel in beperkte aantallen - er al meetinstrumenten beschikbaar zijn. Ook wordt duidelijk dat er op termijn mogelijk nog enkele instrumenten bij komen. Echter, de voornaamste conclusie is dat zowel het beter beschikbaar maken van deze instrumenten als een investering in de ontwikkeling en het aanbod van nieuwe meetinstrumenten, nog aandacht vraagt.