Minister honoreert alle aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

08 oktober 2020

Alle correcte subsidieaanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s worden gehonoreerd. Dit staat in een brief die minister Slob naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij ingaat op diverse maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. De VO-raad is blij dat alle aanvragers aan de slag kunnen met het organiseren van extra onderwijs voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Er hoeft dus wederom niet geloot te worden voor deelname aan de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De termijn voor uitvoering van de programma’s die in het eerste aanvraagtijdvak zijn aangevraagd zijn bovendien verlengd tot 31 augustus 2021. Dit is dezelfde termijn als voor het tweede aanvraagtijdvak. Dit geeft scholen de mogelijkheid om het extra onderwijsaanbod voor de leerlingen over een langere periode aan te bieden, wat ook met het oog op de actuele situatie omtrent Covid-19 een zeer welkome verruiming van de subsidieregeling is. 

Hybride onderwijs

In de brief stelt de minister onder andere vast dat het voor veel scholen nodig is om op momenten afstands- of hybride onderwijs te verzorgen, wanneer leraren of groepen leerlingen korte of langere tijd thuisblijven vanwege symptomen, quarantaine of een kwetsbare gezondheid. “Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij onderwijs ontvangen, ook wanneer zij niet naar school kunnen. Dit is geen volwaardige vervanging van fysiek onderwijs. Daarbij realiseer ik me dat het veel kan vergen van schoolteams om dit te organiseren, en dat het kan bijdragen aan werkdruk die als hoog wordt ervaren. Ik vraag schoolteams om zich maximaal in te blijven spannen, maar ik hou ze daarbij niet aan het onmogelijke.”

Duidelijkheid gewenst over eindexamen

De inzet van de minister is nog steeds dat het gehele eindexamen (schoolexamens én centrale examens) doorgaat, maar hij deelt de zorgen over de haalbaarheid daarvan. Hij geeft aan de ontwikkelingen in het onderwijs – landelijk en regionaal – nauwlettend te volgen. Met alle partners in de examenketen (College voor Toetsen en Examens, Stichting Cito en DUO) en de inspectie werkt hij aan alternatieve scenario’s voor het eindexamen. De VO-raad vindt het van belang dat er voor examenleerlingen en scholen op korte termijn – eventueel stapsgewijs – een helder tijdpad komt wanneer besluitvorming plaatsvindt.

Onderzoek profielvakken vmbo

Om zicht te krijgen op de mogelijke achterstanden in de beroepsgerichte profielvakken in het vmbo zijn de VO-raad en Stichting Platforms vmbo (SPV) een onderzoek gestart onder docenten in de beroepsgerichte vakken en hun leidinggevenden. De VO-raad roept de betreffende docenten en hun leidinggevenden op om hieraan deel te nemen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek krijgen we zicht op de actuele situatie en de noodzaak voor eventuele extra (examen)maatregelen in het vmbo. 

Meldpunt

In de brief meldt de minister tevens dat hij de inspectie heeft gevraagd om een meldpunt in te richten: als de situatie zich voordoet dat een school(locatie) moet sluiten, dan wordt het bestuur dringend verzocht hier melding van te maken. Het meldpunt is naar verwachting half oktober operationeel.