Minister: opbrengsten Curriculum.nu solide basis voor doorontwikkeling curriculum

09 december 2019

Minister Slob heeft op 9 december zijn reactie op de voorstellen van de ontwikkelteams voor verbetering van het curriculum en het advies van de coördinatiegroep van Curriculum.nu naar de Tweede Kamer gestuurd.

In zijn brief onderschrijft de minister het gelopen proces en noemt hij de voorstellen van de ontwikkelteams ‘een solide basis voor de verdere uitwerking naar eigentijdse kerndoelen’. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor het werk dat door de teams gedaan is.

De VO-raad vindt bovenstaande positief en is blij dat de minister grotendeels meegaat in de voorstellen. “Het proces om tot deze voorstellen te komen is zorgvuldig geweest, met grote betrokkenheid van leraren en schoolleiders. Voor het zetten van de juiste vervolgstappen, zodat het nieuwe curriculum echt gaat leven, hebben leraren en scholen nu tijd, ruimte en ondersteuning nodig”, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller.

Wat betreft dit laatste punt voelt de coördinatiegroep Curriculum.nu – waar ook de VO-raad deel van uitmaakt – zich aan zet. De groep pleit er ook voor dat de Tweede Kamer deze ruimte gaat bieden aan leraren en scholen. Ook minister Slob benadrukt het belang hiervan in zijn brief.

Belangrijk is ook dat - naast de scholen die dit al doen - nog veel meer scholen verder bekend worden met en betrokken worden bij de veranderingen in het curriculum en (alvast) hiermee aan de slag gaan. Om scholen hierbij te faciliteren, hebben de ontwikkelteams de voorstellen zoveel mogelijk laten aansluiten bij lopende ontwikkelingen in de scholen, en geven de ontwikkelde bouwstenen hiervoor ook handvatten.

Voorstellen nog besproken in Tweede Kamer

De voorstellen van Curriculum.nu en het advies van de coördinatiegroep worden nog besproken in het parlement. In januari zijn er verschillende bijeenkomsten en overleggen over het curriculum in de Tweede Kamer. Half februari vindt hierover naar verwachting een debat in de Kamer plaats (waarbij ook moties kunnen worden ingediend).

Gaat het parlement akkoord, dan zullen de kerndoelen en eindtermen voor het po en de onderbouw vo worden geactualiseerd op basis van de voorstellen van Curriculum.nu.

Ontwikkeling bouwstenen voor bovenbouw vo: teacher in the lead

Daarnaast gaat dan ook de ontwikkeling van bouwstenen in de bovenbouw van het vo van start. Belangrijk is dat de minister daarbij aangeeft dat hij bij de ontwikkeling van voorstellen hiervoor wil vasthouden aan de werkwijze met ontwikkelteams, vanuit het principe ‘teacher in the lead’. Ook schrijft hij ‘dat op den duur de examinering het curriculum moet volgen’.