Minister schetst toekomstscenario’s voor vrijwillige ouderbijdrage

09 januari 2024

Demissionair minister Paul heeft in een brief aan de Tweede Kamer drie mogelijke toekomstscenario’s voor de vrijwillige ouderbijdrage geschetst. Zij geeft hiermee antwoord op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de vrijwillige ouderbijdrage en de invloed die deze heeft op kansengelijkheid.

De minister ziet drie denkbare toekomstscenario’s voor de vrijwillige ouderbijdrage:

  • Het afschaffen van de ouderbijdrage in het po en vo;
  • Het afschaffen van de ouderbijdrage in het po en het verder onderzoeken van de ouderbijdrage in het vo;
  • De ouderbijdrage in het po en vo limiteren.
     

Zij geeft aan dat het in alle scenario’s een optie is om scholen te compenseren voor het gemis van inkomsten uit de ouderbijdrage, maar dat er hiervoor momenteel geen financiële dekking is binnen de OCW-begroting.

De Kamerbrief wordt naar verwachting besproken tijdens de begrotingsbehandeling volgende week. De Kamer zal waarschijnlijk geen besluiten over dit onderwerp nemen, omdat er momenteel coalitieonderhandelingen plaatsvinden. 

De VO-raad heeft in juni jl. samen met een brede coalitie van onderwijsorganisaties een brief aan de Kamer gestuurd waarin gepleit wordt voor het tweede scenario, in combinatie met het ophogen van de lumpsum.