Ministers presenteren globale lijnen nationaal investeringsfonds

09 september 2020

De ministers Eric Wiebes en Wopke Hoekstra presenteerden op 7 september 2020 de globale lijnen voor het Nationaal Groeifonds. Er wordt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard geïnvesteerd in kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen, niet voor terugkerende overheidsuitgaven. De investeringen moeten zorgen voor structurele economische groei. Het fonds krijgt een eigen begroting en een onafhankelijke commissie die de voorstellen beoordeelt. Het kabinet besluit uiteindelijk op basis van een positief advies van de commissie of de subsidie wordt toegekend.

Aansluiten op de behoeften in het onderwijs

De VO-raad is samen met de PO-Raad met het ministerie van OCW in gesprek over de besteding van middelen uit het fonds. De VO-raad spant zich in voor investeringen die aansluiten op de behoeften vanuit de sector en gebruik maken van stevige ondersteuningsstructuren zodat de sector zich duurzaam kan ontwikkelen.