Misbruik gehackte gegevens Iddink

04 juni 2024

Iddink Learning Materials heeft donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei scholen laten weten dat ouders uit naam van Iddink een phishingmail hebben ontvangen. In de phishingmail worden ouders verzocht om een bedrag te betalen voor digitaal leermateriaal.

Het advies van SIVON is dat scholen hun (oud) leerlingen, hun ouders en medewerkers informeren over het huidige misbruik van de gestolen gegevens door de hackers. Het is goed om te waarschuwen voor onderstaande: 

  • Let op e-mails, sms-berichten of telefoontjes waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zelfs als het lijkt alsof het bericht van Iddink of de school is. Iddink en de school vragen nooit om persoonlijke gegevens te verstrekken via een link in de mail.  
  • Ga niet in op verzoeken in e-mail om in te loggen of om te betalen. De school zal de leerlingen en hun ouders vooraf informeren als er actie wordt gevraagd om schoolboeken en lesmateriaal te bestellen of te betalen.  
  • Pas op voor e-mails die hyperlinks of bijlagen bevatten, klik niet op deze links tenzij je hebt vastgesteld dat de e-mail betrouwbaar is en de link te vertrouwen is (dit kan bijvoorbeeld door de link te controleren via www.checkjelinkje.nl). 
  • Pas op voor e-mails of sms-berichten met spelfouten, vreemde afzenders, ander dan Nederlands taalgebruik of iets anders ongewoons.
     

Meer informatie en advies over veilig internetten en e-mail staat op de website van de Rijksoverheid www.veiliginternetten.nl.  

SIVON heeft een voorbeeldbrief gemaakt die scholen kunnen gebruiken om hun (oud) leerlingen en hun ouders te informeren.