Nieuw: app met stappenplan en tips voor schonere lucht in de school

25 november 2021

De belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en het kenniscentrum Ruimte-OK hebben een nieuwe app ontwikkeld, die scholen helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het belangrijkste onderdeel van deze app is het stappenplan. Eerst kiest de gebruiker het soort gebouw, daarna hoe de lucht de ruimte binnenkomt (bijvoorbeeld door ramen of rooster) en hoe de lucht de ruimte verlaat. Vervolgens worden de oplossingen getoond die voor betere ventilatie kunnen zorgen in díe specifieke situatie. 

De oplossingen: van eenvoudig tot ingrijpend

De oplossingen zijn opgedeeld in drie niveaus die worden aangegeven met 1, 2 of 3 ventilatoren:

De oplossingen op niveau 1 zijn zeer eenvoudig en kunnen meteen worden toegepast. Aan deze oplossingen zijn geen of weinig kosten verbonden. De oplossingen op niveau 2 zijn simpel en kosten relatief weinig. De oplossingen op niveau 3 zijn grote ingrepen die meer kosten. Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem. Bij elke oplossing wordt een indicatie van de kosten gegeven.

De app is bedacht en ontwikkeld door Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in samenwerking met Kenniscentrum Ruimte-OK. Aanvullende kennis is ingebracht door het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang, W/E adviseurs duurzaam bouwen en bba binnenmilieu.

Of scan de QR-code.