Nieuw dashboard geeft inzicht in regionale gelijke kansen

23 november 2020

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft een regionaal dashboard ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen en gemeenten aan de hand van data analyseren welke lokale vraagstukken rondom kansengelijkheid belangrijk zijn om op te pakken. Dit gebeurt op basis van een aantal indicatoren, zoals het percentage onderadvies, zittenblijvers en doorstroom.

De kwantitatieve data komen vanuit DUO en CBS en zijn voor het dashboard gekoppeld aan specifieke gelijke-kansen-indicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan inzicht over hoe gelijke kansen zich ontwikkelen in de regio, gemeente, wijk of school. Gemeenten en scholen kunnen op het dashboard aan de hand van verschillende indicatoren vergelijkingen maken tussen twee driejarige cohorten (2015-16-17 en 2017-18-19) van leerlingen. Cijfers zeggen echter alleen niet alles, het is belangrijk te informeren naar de verhalen achter de cijfers. Het regionale dashboard is in een gesloten omgeving beschikbaar en alleen te gebruiken met inloggegevens die scholen kunnen opvragen bij de Gelijke Kansen Alliantie.

Zie voor meer informatie over het dashboard de videotutorial op Gelijke-kansen.nl.  

Dashboard gelijke kansen OCW

OCW lanceerde 2 jaar geleden het dashboard Gelijke Kansen. Dit dashboard monitort de onderwijsloopbanen van leerlingen met een gelijk cognitief niveau uit verschillende achtergronden, en brengt hierbij de verschillen in kaart. Dit dashboard presenteert landelijke cijfers, met het dashboard regionale gelijke kansen wordt inzicht verkregen in de regionale cijfers.