Nieuw datalek bij Iddink Learning Systems

04 juli 2024

Er is sprake van een nieuw datalek bij Iddink Learning Systems, zo blijkt uit berichtgeving van SIVON en Iddink Learning Systems op 3 juli 2024. Iddink heeft inmiddels maatregelen genomen en het lek verholpen.

Uit een eerste onderzoek van Iddink lijkt de kans niet groot dat er misbruik is gemaakt van het datalek. Iddink verwacht uiterlijk vrijdag 5 juli meer duidelijkheid te kunnen geven wat er met de gegevens is gebeurd.

SIVON adviseert scholen om het datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via een voorbeeldmeldformulier. Ook bieden ze een voorbeeldbrief om leerlingen en hun ouders te informeren.