Nieuw katern biedt handvatten voor versterking van verantwoording

15 april 2021

Goede verantwoording wordt steeds urgenter voor vo-scholen: vanuit politiek en maatschappij wordt druk uitgeoefend om beter inzicht te bieden in de prestaties en in de besteding van de publieke middelen. Om bestuurders handvatten te geven om hier (verder) mee aan de slag te gaan heeft de VO-academie in samenwerking met het project Verbetering Verantwoording een nieuw katern ontwikkeld: ‘Verantwoording in een breder perspectief’.

Het katern ‘Verantwoording in een breder perspectief’ laat zien wat de meerwaarde is van goede verantwoording, voor zowel de schoolorganisatie als individuele bestuurders. Het doel is meer bewustwording te creëren bij bestuurders en andere betrokkenen over wat goede verantwoording kan betekenen voor een schoolbestuur en zijn stakeholders. Het katern is geen blauwdruk, maar biedt handvatten voor de organisatie van de verantwoording en de inrichting van het proces van verantwoording. Hoe verantwoording plaatsvindt en welke stakeholders erbij worden betrokken, is sterk afhankelijk van onder meer de regionale opgave van een schoolbestuur. Het katern sluit daarmee aan bij de kennis en inzichten die zijn opgedaan in het project ‘Verbetering Verantwoording’.


Onderzoek Met vertrouwen verantwoorden 

Op verzoek van de VO-raad brachten wetenschappers van de VU en de Universiteit Utrecht in 2019 in kaart hoe schoolbesturen en de VO-raad kunnen inspelen op de roep naar meer transparantie en betere verantwoording. In het eindrapport worden antwoorden en concrete adviezen gegeven. Het delen van kennis over (verbeteren van) verantwoording binnen de sector was één van de aandachtspunten. Met dit katern wordt daar aan bijgedragen. 

Liever een gedrukt exemplaar van het katern ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl onder vermelding van ‘Aanvraag katern 16’.