Nieuw magazine ‘Edu-V &’ over digitale leermiddelen

25 januari 2024

Onlangs verscheen de eerste editie van ‘Edu-V &’, een nieuw magazine voor scholen van het programma Edu-V, waarin ‘de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen’ centraal staat. In deze eerste uitgave vertellen docenten en leerlingen hoe zij aankijken tegen digitale leermiddelen. Wat kan de onderwijssector beter doen op dit vlak? En hoe helpen de Edu-V afspraken hierbij? Ook licht Edu-V in het magazine de behaalde successen van het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst toe.


Over het programma Edu-V

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik kunnen maken van digitale toepassingen om goed, toekomstbestendig onderwijs te kunnen bieden.