Nieuw netwerk 'Informatiemanagement po/vo'

14 september 2022

Op 9 september is tijdens het congres OnderwijsInzicht een nieuw netwerk 'Informatiemanagement po/vo' gelanceerd. In dit netwerk maken ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs samen werk van informatiemanagement op school. Het wordt ondersteund door Kennisnet en de PO-Raad en VO-raad. Al ruim 100 mensen zijn aangesloten bij het netwerk; aanmelding is nog mogelijk.

Verder kijken dan architectuur

Noëlle Steeghs, vertegenwoordiger van de sectorraden, en Peter Mulder, informatiemanager bij Onderwijsgroep Noord, gaven samen de aftrap voor het Netwerk Informatiemanagement po/vo. Noëlle ziet dat het netwerk voorziet in de behoefte verder te kijken dan architectuur. “Er wordt al langere tijd in de werkgroep FORA samengewerkt door allerlei instellingen”, vertelt ze, “maar veel leden willen verder kijken dan alleen architectuur. Dat gesprek moet ook kunnen plaatsvinden.”

Peter vult aan dat in het mbo al een Netwerk Informatiemanagement actief is. “Daarmee boeken we fantastische resultaten. Dat willen we voor het primair en voortgezet onderwijs ook!”

“Je hoeft geen informatiemanager te zijn om je aan te melden,” aldus Peter. “Zeker in het po en vo zijn de taken die bij informatiemanagement horen vaak onderdeel van het takenpakket van bijvoorbeeld een ict-coördinator.”

Halen én brengen

Noëlle schetst de voordelen van een netwerk: “Door mensen te verenigen in een netwerk kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen, documenten delen, contact leggen met andere scholen en werken aan hun eigen professionalisering.” Peter vult aan: ”Heb je een probleem? In een netwerk is altijd wel iemand die je kan helpen. Maar als je wilt dat een netwerk gaat vliegen moeten we het met elkaar doen. Dat betekent halen én brengen.”

“De komende tijd gaan we aan de slag met drie ambities: informatiemanagement op de bestuurstafel, professionalisering en het ophalen van behoeften.”

Sluit ook aan!

Ook deel uitmaken van het Netwerk Informatiemanagement po/vo?