Nieuw reflectie-instrument voor versterking regionale samenwerking

08 mei 2019

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken. Met behulp van de tool kunnen besturen en hun partners reflecteren op de samenwerking en afspraken maken over vervolgstappen.

Samenwerking met partners in de regio is cruciaal bij het oplossen van diverse vraagstukken waar scholen voor staan, bijvoorbeeld rond de omgang met leerlingendaling, bestrijding van het lerarentekort, het realiseren van passend onderwijs, sterk beroepsonderwijs en kansengelijkheid. Dit vergt in ieder geval samenwerking met collega-scholen en -schoolbesturen, mbo- en ho-instellingen, maar vaak ook met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden.

Tegelijkertijd is deze samenwerking met verschillende partners in de praktijk vaak ingewikkeld. Samenwerkingspartners hebben hun eigen ambities en belangen; het 'halen en brengen' moet voor elke partner voldoende in balans zijn. Ook kan de focus zo op de inhoud van samenwerking liggen, dat wordt vergeten om aandacht te besteden aan het proces en de organisatie van de samenwerking.

Het reflectie-instrument dat de VO-raad nu beschikbaar stelt, helpt scholen/schoolbesturen op een goede manier vorm te geven aan de regionale samenwerking. Met behulp van een ‘Praatplaat’ kunnen zij met partners reflecteren op hun samenwerking: hoe gaat dit nu, welke thema’s verdienen (extra) aandacht en wat zijn dan de volgende stappen in de samenwerking? Vervolgens kunnen aan de hand van een ‘Follow-up plaat’ concrete vervolgafspraken worden gemaakt.

Ook scholen die aan het begin staan van een nieuwe samenwerking met partners kunnen de tool gebruiken, om te komen tot een efficiënte en effectieve start van deze samenwerking.

Project 'Regionale samenwerking'
Het reflectie-instrument komt voort uit het project ‘Regionale samenwerking’ van de VO-raad. Dit project biedt scholen ondersteuning bij het omgaan met leerlingendaling en specifiek op het vlak van regionale samenwerking. Zie voor meer informatie de themapagina ‘Krimp in het vo’.