Nieuwe handreiking helpt schoolleiders met verantwoorde keuzes rond AI

13 juni 2024

Kennisnet heeft een online ‘Handreiking AI voor scholen’ ontwikkeld. Deze ondersteunt schoolleiders en schoolbesturen bij het maken van bewuste en verantwoorde keuzes rondom de inzet van AI op school.

De handreiking bevat praktische stappen, tips en adviezen om te bepalen hoe je als school met AI wil omgaan. Daarnaast vind je er achtergrondinformatie en nadere uitleg over de technologie. De ‘Handreiking AI voor scholen’ is online beschikbaar en wordt regelmatig geactualiseerd.

Themacommissie digitalisering

De themacommissie digitalisering van de PO-Raad en VO-raad onderstreept het belang van bewuste keuzes maken rondom AI in het onderwijs. Om hierbij te ondersteunen heeft de commissie gevraagd om te komen met concrete inhoudelijke richtlijnen voor scholen. Deze richtlijnen zijn nu gepubliceerd in de vorm van de handreiking door Kennisnet. Dit was een van de aanbevelingen uit het advies ‘Regie op AI’ van de themacommissie dat begin juni 2024 is gepubliceerd.