Nieuwe handreiking ‘Kansrijke doorstroom na de brugklas’

14 september 2021

Door alle coronabeperkingen is er een groter risico dat groep 8-leerlingen de afgelopen jaren niet op een passende plek in het vo terecht zijn gekomen. Voor vo-scholen is het daarom extra belangrijk te monitoren of dit inderdaad bij bepaalde leerlingen het geval is, en beleid te ontwikkelen dat het hen makkelijk maakt alsnog door te stromen naar een passende schoolsoort. Het ministerie van OCW, de VO-raad en SLO hebben in een handreiking gebundeld hoe scholen hier uitvoering aan kunnen geven.

De handreiking bevat (wetenschappelijke) inzichten, tips en praktijkvoorbeelden. Hij is ontwikkeld voor mentoren, brugklascoördinatoren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. 

 

Ook een capaciteitentest kan de potentie van een leerling - en daarmee de meest passende schoolsoort - helpen bepalen. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is subsidie beschikbaar voor de afname van een dergelijke capaciteitentest in het eerste of tweede leerjaar vo.