Nieuwe informateurs krijgen input voor onderwijsparagraaf regeerakkoord

06 oktober 2021

De nieuw aangestelde informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees hebben van de VO-raad op 6 oktober 2021 input gekregen met aandachtspunten bij het opstellen van de onderwijsparagraaf in het nog te schrijven regeerakkoord.


Structurele investeringen

Samen met andere maatschappelijke partners in het voortgezet onderwijs heeft de VO-raad de lange-termijndoelen uit ‘De Toekomst van ons Onderwijs’ omgezet in speerpunten en investeringen voor het voortgezet onderwijs voor de komende periode. Het gaat dan om investeringen in kansengelijkheid, kwaliteit van onderwijs en het vergroten van het innovatief vermogen, waaronder digitale geletterdheid. Het gezamenlijke pamflet van de partners is als bijlage bij de brief meegestuurd.

Ook is het noodzakelijk en urgent dat er structureel geïnvesteerd wordt in huisvesting. Onderzoeken hebben aangetoond dat veel schoolgebouwen in Nederland aan vernieuwing toe zijn. Ook het recente IBO-rapport “Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingstelsel” onderstreept de noodzaak tot vernieuwing.