Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

08 januari 2019

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang. Op deze site vinden leraren, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar.

Op de website staat praktische en actuele informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De informatie is gerubriceerd in negen thema’s:

 • Signalen en vormen van kindermishandeling
 • Meldcode kinderopvang
 • Meldcode onderwijs
 • Veilig Thuis
 • Aandachtsfunctionaris
 • Gesprekken met ouders en kinderen
 • Rol gemeente
 • Informatie, feiten en cijfers
 • Training en cursus
   

Met deze informatie hebben professionals meer bagage waarmee ze signalen mogelijk sneller opmerken, de meldcode eerder toepassen en, indien de uitkomst van het afwegingskader uit de meldcode daartoe aanleiding geeft, over gaan tot melden bij Veilig Thuis.

Suggesties voor de inhoud van deze website zijn welkom en kunnen worden gemaild naar info@beweging-tegenkindermishandeling.nl

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie om te werken met de verbeterde ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Zie voor meer informatie de themapagina hierover.


Over de Beweging tegen Kindermishandeling

De Beweging tegen Kindermishandeling (BTK) is een samenwerkingsverband van de PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs. De BTK is vertegenwoordigd in het kernteam van het Nationale Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

De BTK heeft tot doel de signalering en aanpak van kindermishandeling vanuit het onderwijs (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en de kinderopvang te verbeteren. Daarnaast willen ze de aanpak van kindermishandeling structureel verankeren in de genoemde sectoren. In het eigen actieplan heeft de BTK als beoogd resultaat onder andere het vergroten van kennis en handelingsbereidheid bij onderwijs- en kinderopvangprofessionals opgenomen. Het realiseren van deze website is daarin de eerste stap.