Nieuwe website rond ‘Samenwerken aan sterk beroepsonderwijs’

07 juni 2018

Scholen in het vo en mbo die samenwerken of dit gaan doen om de doorstroom vmbo-mbo te verbeteren en goed en toegankelijk beroepsonderwijs in de regio te behouden, kunnen sinds deze week terecht op de website ‘Sterk beroepsonderwijs’. Op deze website – die is gelanceerd in het kader van het landelijke programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ – vinden zij informatie en nieuws, inspirerende voorbeelden, regionale activiteiten en hulp van experts.

Het programma Sterk beroepsonderwijs zet in op meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo (met de arbeidsmarkt), regelruimte om doorlopende routes vmbo-mbo op alle niveaus mogelijk te maken en een nieuwe leerweg in het vmbo. Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform TL en de VO-raad geven hier op landelijk niveau uitvoering aan. De MBO Raad en VO-raad zullen vmbo- en mbo-scholen daarnaast faciliteren om op regionaal niveau de samenwerking te intensiveren en uit te breiden.

In dit kader is ook de website Sterk beroepsonderwijs gelanceerd.

 

Via deze site kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van 'Sterk beroepsonderwijs'. De komende tijd wordt de website verder aangevuld.

Koplopers in de samenwerking vmbo-mbo gezocht

Kent u of bent u een goed voorbeeld voor de samenwerking vmbo-mbo, dan kunt u zich via de nieuwe website aanmelden als koploper. Het voorbeeld wordt dan ter inspiratie van andere scholen op de website 'Sterk beroepsonderwijs' gepubliceerd.