OCW publiceert slaag-zakregeling

08 april 2020

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

Naast de slaag-zakregeling geeft de brief ook inzicht in het tijdpad en het kader voor de afronding van het schooljaar voor examenkandidaten. Ook de mogelijkheid voor kandidaten om hun eindresultaat te verbeteren wordt beschreven. Donderdag 4 juni wordt een centraal afsluitingsmoment voor de kandidaten. Scholen kunnen daarna nog binnen een vastgestelde periode kandidaten de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van resultaatverbeteringstoetsen die de school baseert op het bestaande pta.

Tot 4 juni hebben leerlingen de mogelijkheid om het schoolexamen af te ronden in dit uitzonderlijke schooljaar. De VO-raad verwacht van de scholen dat zij op een verantwoorde en zorgvuldige wijze, met aandacht voor het behoud van het niveau, de leerlingen de gelegenheid  bieden het schoolexamen te voltooien. We hebben als vo-scholen een standaard hoog te houden rond examinering; de waarde van het diploma van dit jaar moet hetzelfde zijn als de afgelopen jaren.

Uiterlijk op 4 juni wordt de uitslag (geslaagd of gezakt) aan de kandidaten medegedeeld op basis van de SE-resultaten. Donderdag 4 juni zal landelijk een feestelijke dag worden waarop alle geslaagden hun diploma kunnen vieren. Na 4 juni bieden de resultaatverbeteringstoetsen de leerlingen nog extra mogelijkheden om de eventuele nadelige effecten van het onderwijs op afstand en het wegvallen van het centraal examen te repareren.