OCW stuurt onvolledige brief over gegevenslevering leraren

08 februari 2019

Het ministerie van OCW heeft op 31 januari 2019 een onvolledige brief aan schoolbesturen verzonden over het leveren van basisgegevens van hun leraren. De brief is gericht aan 77 besturen die nog geen gegevens hebben aangeleverd voor het lerarenportfolio (voorheen lerarenregister) en roept hen op dit alsnog te doen. De oproep strookt niet met de Lerarenbrief die eerder dit jaar naar de Tweede Kamer is verzonden.

De brief van het ministerie legt niet uit dat schoolbesturen ervoor kunnen kiezen geen gegevens aan te leveren. Deze scholen moeten dan wel aantonen op een andere wijze de professionele ontwikkeling van hun leraren te stimuleren. Ze zijn daarbij verplicht om bekwaamheidsdossiers bij te houden. Deze keuze wordt niet genoemd in de brief van het ministerie.

Schoolbesturen hebben daarmee de keuze:

1. of zij houden de bekwaamheidsdossiers voor hun leraren actief bij,
2. óf zij leveren de gegevens aan bij het lerarenregister én stimuleren de leraren om het lerarenportfolio in te vullen.

Het ministerie stuurt binnenkort een vervolgbrief om de onvolledigheid te rectificeren.

Update 14 februari 2019: Minister Slob heeft inmiddels antwoord gegeven op Kamervragen over deze brief.

Foto van de verzonden brief:

brief gegevenslevering lerarenportfolio