Officieel schooldiploma voor leerlingen praktijkonderwijs en vso

04 februari 2021

Leerlingen die succesvol het praktijkonderwijs (pro) of voorgezet speciaal onderwijs (vso) hebben doorlopen, krijgen vanaf volgend schooljaar een officieel schooldiploma uitgereikt. De Eerste Kamer handelde het wetsvoorstel schooldiploma pro/vso begin februari als hamerstuk af. De VO-raad ondersteunt deze ontwikkeling van harte. Het bevestigt dat praktijkonderwijs een volwaardige schoolsoort is.

In het wetsvoorstel van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES wordt geregeld dat elke school voor praktijkonderwijs in beginsel aan alle leerlingen een schooldiploma en een bijbehorend portfolio uitreikt. Leerlingen in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding van het vso krijgen een schooldiploma met portfolio. Leerlingen die niet hebben voldaan aan de vereisten van het schooldiploma, ontvangen een verklaring.

Vorm van erkenning

Afgelopen zomer heeft minister Slob laten weten dat hij het pro en vso meer erkenning wil geven. Formeel krijgen leerlingen in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst een schooldiploma. Maar vooruitlopend op dit wetsvoorstel krijgen leerlingen al sinds 2019 op veel pro- en vso-scholen een diploma.
Het uitreiken van een schooldiploma of verklaring is verplicht en de inspectie zal als toezichthouder handhavend optreden als scholen zich niet houden aan de wettelijke verplichting.  

Met dit wetsvoorstel wordt uitwerking gegeven van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III.