Ondersteuning bij vormgeven aan cao-afspraken ontwikkeltijd leraren

04 september 2018

Schoolbestuurders, schoolleiders en medezeggenschapsraden vinden vanaf vandaag op de website van Voion informatie, instrumenten en goede voorbeelden, die hen kunnen helpen de afspraken in de nieuwe CAO VO over ontwikkeltijd voor leraren te realiseren.

De belangrijkste afspraak in de CAO VO 2018-2019 is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Om deze afspraak te realiseren, is het belangrijk dat lerarenteams (MR) en schoolleiding voor uiterlijk 1 maart aanstaande met elkaar een plan maken hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt. 

Om schoolleiders, bestuurders, leraren en medezeggenschapsraden te informeren over, te helpen en te inspireren bij de uitvoering van deze cao-afspraak bieden de VO-raad en de onderwijsbonden ondersteuning aan. Dat gebeurt via de website van Voion, het arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs. Het online dossier 'Meer ontwikkeltijd' biedt informatie, instrumenten en inspiratie in de vorm van goede voorbeelden. In de loop van het schooljaar zal dit dossier doorlopend aangevuld worden.