Onderwijs maakt grote stappen rondom aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

29 juni 2020

Het onderwijs zet grote stappen om te bevorderen dat binnen de sector huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter worden gesignaleerd en vervolgens de juiste acties worden ondernomen, en dat de meldcode huiselijk geweld hierbij wordt toegepast. Dit staat in de vierde voortgangsrapportage van 'Geweld hoort nergens thuis', die deze maand werd gepubliceerd. Het onderwijs werkt momenteel aan een veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft de app ‘Meldcode kindermishandeling’ ontwikkeld.

Veldnorm

In navolging van de veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen ontwikkelen de PO-Raad, VO-raad en AVS vanuit de Beweging tegen Kindermishandeling momenteel een veldnorm voor het onderwijs. In deze veldnorm worden onder meer de taken en verantwoordelijkheden van eenieder binnen de school vastgelegd rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo komt er bijvoorbeeld in te staan wie zorgdraagt voor de uitvoering van de meldcode en wie ondersteuning en scholing regelt voor onderwijspersoneel rond dit thema. De betrokken partijen willen zo uiteindelijk bereiken dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog eerder en beter worden gesignaleerd in de scholen en dat hiernaar wordt gehandeld, alsook dat de meldcode hierbij op een goede manier wordt toegepast.

App Meldcode kindermishandeling voor onderwijs

Eerder ontwikkelde de Beweging tegen Kindermishandeling speciaal voor het onderwijs al de app Meldcode kindermishandeling. Deze app helpt onderwijsprofessionals bij het signaleren van problemen en maakt het makkelijker en laagdrempeliger om te melden bij Veilig Thuis.

Coronavirus en kinderen in kwetsbare situaties 

In de voortgangsrapportage wordt ook ingegaan op de coronacrisis en de impact die dit heeft (gehad) op kinderen en gezinnen in onveilige thuissituaties. Juist in deze situatie is extra alertheid vanuit onder meer onderwijsprofessionals op signalen van oplopende spanningen of huiselijk geweld of kindermishandeling – en het vervolgens hiernaar handelen - van belang. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de meldcode en bovengenoemde app.

Specifiek wordt genoemd dat het onderwijs noodopvang en extra begeleiding heeft georganiseerd voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie, vooral ook om ouders die zich in stressvolle situaties bevinden te ontlasten. Daarnaast zijn leerplichtambtenaren, wijkteams en jeugdhulp thuis langsgegaan bij kinderen over wie zorgen bestaan.

Impactmonitor
In de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen schoolbestuurders en andere geïnteresseerden cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld terugvinden op landelijk en regionaal niveau.