Onderwijsorganisaties: ‘maak uitzondering voor btw op leermiddelen’

06 juni 2024

De voorgenomen btw-verhoging voor boeken gaat het primair en voortgezet onderwijs volgens de eerste voorzichtige schattingen jaarlijks 60 miljoen euro meer kosten. Dit schrijven VO-raad, PO-Raad, AVS, AOb, CNV, LAKS en Ouders & Onderwijs aan de Tweede Kamer in aanloop naar het eerstvolgende debat op 10 juni 2024. De onderwijspartners pleiten voor een btw-uitzonderingspositie voor fysieke en digitale leermiddelen.

Zowel fysieke als digitale leermiddelen zullen duurder worden door de voorgenomen btw-maatregel. Als gevolg van de kostenstijging verwachten de organisaties dat de leermiddelenmarkt verder onder druk komt te staan. De prijzen van leermiddelen zijn de afgelopen jaren gestegen en de keuzevrijheid van docenten en scholen vermindert. Een btw-verhoging versterkt deze ontwikkelingen. De stijgende prijzen dwingen scholen ongewenste keuzes te maken met mogelijk een negatief effect op de onderwijskwaliteit.

Op 10 juni spreekt de Tweede Kamer over het Jaarverslag 2023 van de onderwijsinspectie en de Staat van het Onderwijs 2024.