Onderzoek: geen aantoonbaar effect van hoge CO2-waardes op aantal besmettingen in de klas

05 oktober 2022

Een verminderde ventilatie heeft geen aantoonbaar effect op het aantal coronabesmettingen in de klas. De verspreiding van het coronavirus op middelbare scholen loopt vooral via direct contact tussen leerlingen en niet zozeer door de lucht. De besmettingen vinden vooral plaats in vriendengroepen die nauw contact hebben, en niet tussen klasgenoten die buiten de klas weinig met elkaar omgaan.

Dit blijkt uit de eerste bevindingen van een langlopend wetenschappelijk onderzoek onder leiding van kinderarts en epidemioloog Patricia Bruining (UMC) die de Volkskrant heeft gepubliceerd. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen gevonden voor uitgebreide luchtcirculatie van het virus. Het onderzoek vond plaats in de periode oktober 2020 en juni 2021 op achttien middelbare scholen. Hoewel er in die periode veel coronabesmettingen waren, vond het team van onderzoekers in 470 luchtmonsters geen zwevende virusdeeltjes in de lucht.

Gedurende de periode van het onderzoek hadden scholen ook te maken met een volledige overschakeling op afstandsonderwijs en vervolgens aangescherpte maatregelen, zoals halvering van de klassen en de invoering van zelftesten. Het verkleinen van klassen, strenger (zelf)testen en invoering van quarantaine van leerlingen verminderde het aantal besmettingen met 40%. Andere aanvullende maatregelen, zoals gescheiden looprichtingen in de gang en verblijf tijdens pauzes in het lokaal, hadden echter geen enkel toegevoegd effect.

De eerste ruwe resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd een dag na het verschijnen van de Kamerbrief 'Ventilatie op scholen' waarin minister Wiersma aankondigde de CO2-meters in alle lokalen verplicht te stellen. Ook kondigde de minister een opschaling aan van de pilot luchtreinigingsfilters.

Verplichting CO2 -meters in ander daglicht

Hoewel het belang van een goede luchtkwaliteit buiten kijf staat ook omdat dit de leerprestaties bevordert, plaatsen deze onderzoeksresultaten het verplichten van CO2-meters in alle lokalen wel in een ander daglicht. Ook voor het invoeren van gescheiden looproutes en gespreide pauzes is er geen wetenschappelijke onderbouwing gevonden in het onderzoek. VO-raad vindt het van belang om de resultaten van het onderzoek te harte te nemen en ook te blijven investeren in studies naar effecten van aanvullende maatregelen. Juist deze aanvullende maatregelen hebben in coronatijd veel tijd en energie van besturen en scholen gevraagd.