Onderzoek Inspectie bevestigt beeld zittenblijven

20 juni 2024

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde deze week een onderzoek naar doubleren in het voortgezet onderwijs. In het onderzoek wordt het percentage doublures aangehaald. Dit percentage is de afgelopen jaren, met uitzondering van coronajaar 2020, steeds gestegen.

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het onderzoek doet de Inspectie twee aanbevelingen. Allereerst adviseren zij scholen om goed te analyseren hoe effectief de maatregelen om doubleren te voorkomen zijn. Verder kan het helpen als de school duidelijk afspreekt welke rol de docenten hebben tijdens de overgangsvergaderingen.  

De VO-raad onderschrijft deze aanbevelingen en biedt scholen een handreiking met tips om doubleren tegen te gaan en met praktische voorbeelden van scholen die hier actief aan werken. Op de onderwerppagina Bevordering en (voorkomen van) zittenblijven is meer informatie verzameld rondom dit thema, waaronder over effectieve overgangsvergaderingen. 

Mentale welbevinden leerlingen 

Scholen bevestigen in het onderzoek dat doubleren alleen bij uitzonderlijke gevallen nuttig is. Denk daarbij aan langdurige ziekte of een complexe thuissituatie. In de meeste gevallen is het voor een leerling juist negatief voor het mentale welbevinden om te doubleren. Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft al langer de negatieve effecten van doubleren. In de handreiking ‘Aan de slag om zittenblijven tegen te gaan’ geven scholen voorbeelden over hoe zij omgaan met doubleren van leerlingen en welke inzet zij doen om de motivatie en het welbevinden van leerlingen hoog te houden.  

Meer inspiratie?