Alle onderwerpen

Onderwerp

Bevordering en (voorkomen van) zittenblijven

Zittenblijven heeft geen positieve invloed op de schoolloopbaan en motivatie van leerlingen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond. Reden voor scholen om kritisch te kijken naar hoe ze omgaan met overgaan en zittenblijven. Door corona en de schoolsluitingen kwam dit thema extra in de schijnwerpers te staan. Om leerlingen kansen te bieden hanteren steeds meer scholen het uitgangspunt ‘Waar mogelijk gaan alle leerlingen over’ en passen ze hun overgangsbeleid hierop aan. De VO-raad biedt ondersteuning rond die aanpassing van het bevorderingsbeleid (in crisistijd).

Praktijk & ondersteuning

Nationaal Programma Onderwijs

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn middelen beschikbaar voor scholen om de gevolgen van de coronacrisis voor hun leerlingen op te vangen. Scholen kunnen dit geld onder meer inzetten om leerlingen die op bepaalde gebieden achterstanden hebben opgelopen, maatwerk te bieden bij het bijspijkeren van hun kennis en vaardigheden, en daarmee ook zittenblijven te voorkomen.

Subsidieregeling

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor een duurzame interventie om onnodig zittenblijven te voorkomen, eventueel aangevuld met een programma buiten de reguliere lestijd (zoals een zomerschool). Deze subsidieregeling loopt t/m 2023. De subsidieronde voor 2022 liep tot 1 mei. 

Publicaties: handvatten en inspiratie

Waar moeten scholen rekening mee houden als ze het beleid van zittenblijven en overgaan aanpassen? De VO-raad heeft dit samengevat in het overzicht 'Formele aspecten aanpassing overgangsbeleid'. In de handreiking 'Aan de slag om zittenblijven tegen te gaan' vinden scholen daarnaast informatie, praktische tips en inspirerende voorbeelden die hen helpen bij hun streven naar minder zittenblijvers. De handreiking is gebaseerd op onderzoek onder scholen met een laag percentage zittenblijvers en onlangs aangevuld op basis van gesprekken met scholen die hun overgangsbeleid in coronatijd hebben aangepast.

Zie verder ook: