Onderzoek naar kosten zij-instroom

09 september 2021

Onderzoeksbureau ResearchNed brengt in opdracht van OCW in kaart hoeveel tijd en geld scholen, lerarenopleidingen en zij-instromers investeren in de zij-instroomroute naar het leraarschap. Specifiek voor de vo-sector worden nog scholen gezocht om deel te nemen aan het onderzoek, door middel van het invullen van een korte vragenlijst.

Deze route wordt gestimuleerd door de subsidieregeling Zij-instroom in beroep. Schoolbesturen kunnen voor zij-instromers met een geschiktheidsverklaring bij DUO een subsidie aanvragen van maximaal 20.000 euro voor een tegemoetkoming in de kosten van de scholing en begeleiding van een zij-instromer. Het onderzoek brengt in kaart in welke mate de subsidie aansluit op de werkelijke kosten van zij-instroom en welke investering dit van schoolbesturen vraagt.

Deelname aan het onderzoek

Deelnemende scholen ontvangen een compact onderzoekverslag met een benchmark waarin uw school wordt vergeleken met de rest van de sector, en een overzicht van de eigen kosten. Wilt u meedoen aan het onderzoek, dat kan als schoolbestuur, zij-instromer, begeleider, P&O- of HR-functionaris. Stuur dan een e-mail aan de projectleider van dit onderzoek Wouter van Casteren.

Zij-instromers in het beroep

Niet alleen het lerarentekort is een aanleiding om zij-instromers aan te stellen. Zij-instromers uit andere sectoren brengen praktijkervaring de school in en dragen bij aan divers samengestelde lerarenteams. Dit zorgt voor interessante lessen voor leerlingen en een frisse blik naar de onderwijsorganisatie kijken. Zij-instromers kunnen het onderwijs in de vo-sector dus versterken. Het ministerie van OCW wil daarom zij-instroom duurzaam blijven stimuleren.
 

Nog geen zij-instromers in de school, maar wel benieuwd hoe u deze doelgroep in kunt zetten? Lees de handreiking zij-instroom als vervolgcarriere in het voortgezet onderwijs.