Onderzoek ondersteuningsbehoefte bestuurders

02 februari 2023

De VO-raad ondersteunt met het programma Voortgezet Leren leraren, schoolleiders en bestuurders bij het werken aan hun onderwijs- en schooleigen ambities op diverse thema’s. Om het activiteitenaanbod van het programma beter aan te laten sluiten op de behoefte van de sector, wordt van januari t/m april 2023 een verdiepend onderzoek onder bestuurders uitgevoerd om hun specifieke ondersteuningsbehoeften te inventariseren.

Bestuurders nodigen wij van harte uit om hun verwachtingen over het ondersteuningsaanbod van de VO-raad te delen. Op deze manier kunnen wij zo goed mogelijk scholen ondersteunen bij hun onderwijsambities.

In februari of maart neemt onderzoeksbureau Regioplan telefonisch of online (Teams) een kort interview bij bestuurders af (20-30 minuten). Dit interview gaat over jouw ondersteuningsbehoefte op het gebied van duurzaam en integraal werken aan de versterking van (a) onderwijskwaliteit, de ontwikkeling naar een (b) professionele schoolorganisatie en een (c) lerende sector. In het gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Gewenste ontwikkeling op onderwijsthema’s;
  • Specifieke ondersteuningsbehoefte voor de gewenste ontwikkeling;
  • Randvoorwaarden die een rol spelen bij het realiseren van de gewenste ontwikkeling en het inzetten van het ondersteuningsaanbod van de VO-raad.

 

Meedoen
Wilt je de ondersteuningsbehoeften van jouw school met ons delen? Aanmelden kan via deze link.