Oproep voor bijdragen aan het Beroepsbeeld Leraar

17 mei 2023

Met de ontwikkeling van het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren nu aan hun beeld van het beroep. Wat betekent het om leraar te zijn, en wat niet? Hiermee wordt toegewerkt naar een toekomstgericht beeld dat leraren in spe beter inzicht geeft in de verschillende aspecten van het leraarschap. Op dit moment bevindt de ontwikkeling van het beroepsbeeld zich in een fase waarin leraren gevraagd worden om hun verhaal delen en meebouwen aan het Beroepsbeeld Leraar.

Bestuurders en schoolleiders kunnen hun leraren erop attenderen dat zij hieraan kunnen meewerken door de vragenlijst in te vullen op: beroepsbeeldleraar.nl

Als onderdeel van de aanpak van het lerarentekort is al in 2021 in het 'Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs' afgesproken dat de lerarenorganisaties het voortouw nemen in het ontwikkelen van een nieuw beroepsbeeld van de leraar. Dit is vervolgens bekrachtigd in het Onderwijsakkoord en vervolgens in het werkplan van december 2022 waarin is afgesproken op welke prioritaire zaken in de aanpak van het lerarentekort werkgevers, werknemers, lerarenopleidingen en het ministerie van OCW samen stappen zetten. Middels een gezamenlijk beroepsbeeld zicht hebben op mogelijke ontwikkelpaden in het vak, draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar.