Overzicht regionale aanpak lerarentekort op nieuwe website

31 oktober 2019

Het ministerie van OCW, Voion en het Arbeidsmarktplatform PO hebben de website AanpakLerarentekort.nl gelanceerd. Op deze website staat actuele informatie over het lerarentekort, wat er gedaan wordt om het lerarentekort aan te pakken en welke subsidies er beschikbaar zijn. Ook geeft de site een overzicht van regio’s die aanvragen hebben ingediend voor de subsidieregeling 'Regionale aanpak lerarentekort', samen met goede voorbeelden en inspiratie uit de praktijk.

Met deze website willen Voion, Arbeidsmarktplatform PO en OCW schoolbesturen, schoolleiders, leraren, gemeenten en andere partijen nader ondersteunen bij de regionale aanpak van het lerarentekort, in respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs. 

Het terugdringen van het lerarentekort vraagt samenwerking met andere partijen en verschillende oplossingsrichtingen. De VO-raad is onder andere via de landelijke tafel lerarentekort bij bovenstaand initiatief en via Voion bij de regionale aanpak van het lerarentekort betrokken. Voor meer informatie over de lange termijnoplossingsrichtingen die de VO-raad ziet en andere vormen van ondersteuning is er de informatiepagina Lerarentekort.