Pilot ‘Recht op Maatwerk 2017-2018’: opbrengsten en tips gedeeld, pilot krijgt vervolg

06 december 2018

Op 29 november jl. is de pilot ‘Recht op Maatwerk 2017-2018’ afgerond met een slotbijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst keken 50 vertegenwoordigers van de 30 deelnemende scholen terug op wat de pilot heeft opgeleverd voor de scholen en sector, en werden posters gepresenteerd waarop de scholen hun opbrengsten en tips delen. Ook werd bekendgemaakt dat de pilot in 2019 een vervolg krijgt.

De pilot ‘Recht op Maatwerk’ komt voort uit de wens van steeds meer middelbare scholen om hun leerlingen onderwijs op maat te bieden, dat aansluit bij hun specifieke behoeften en talenten. Met de pilot wilden initiatiefnemers VO-raad, OCW en LAKS onderwijs op maat stimuleren en verkennen hoe een ‘recht op maatwerk’ in de praktijk kan worden vormgegeven, wat het leerlingen oplevert en waar scholen en leerlingen nog tegenaan lopen. Dit is gemonitord voor de 30 deelnemende scholen, die binnen de pilot ervaring opdeden met verschillende vormen van maatwerk. Leerlingen konden op deze scholen bijvoorbeeld vakken op een hoger niveau volgen, extra vakken volgen naast het standaard lesprogramma of alvast vakken volgen op een vervolgopleiding.

De opbrengsten van de pilot worden gedeeld, ter inspiratie en lering voor andere scholen. Zo werden tijdens de slotbijeenkomst posters gepresenteerd waarop de deelnemende scholen hun belangrijkste opbrengsten en tips hebben samengevat. Rond de jaarwisseling volgt een magazine met daarin interviews met scholen over de opbrengsten. Dit magazine zal ook via deze website worden gedeeld.

Pilot krijgt vervolg

De pilot ‘Recht op Maatwerk’ krijgt in 2019 - en mogelijk ook in 2020 - een vervolg. Scholen die interesse hebben in dit vervolg, kunnen dat laten weten via maatwerk@vo-raad.nl.