Plan ABP-pensioenregeling 2027 vastgesteld

30 april 2024

Sociale partners uit de overheids- en onderwijssectoren hebben het zogenaamde transitieplan formeel vastgesteld. In het transitieplan staan de afspraken over de nieuwe ABP-pensioenregeling per 2027, alsook afspraken over de wijze waarop de huidige pensioenregeling wordt omgezet naar de nieuwe pensioenregeling.


Begin maart is de conceptversie van het transitieplan al gepubliceerd. Dit is nu verder aangevuld naar aanleiding van het wettelijk hoorrecht van de gepensioneerdenverenigingen. De achterbanraadpleging van de vakbonden vindt momenteel plaats aan de hand van de formeel vastgestelde versie van het transitieplan. Naar verwachting bieden sociale partners het definitieve transitieplan begin juli 2024 aan ABP aan. Op deze manier heeft ABP voldoende tijd voor een zorgvuldige implementatie.

De VO-raad werkt bij de gesprekken over de ABP-pensioenregeling namens het voortgezet onderwijs samen met de andere organisaties voor de decentrale overheden en de onderwijssectoren in de Stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW).