Project Leerling 2020 rond gepersonaliseerd leren: de resultaten

04 juni 2019

In 2015 startte Schoolinfo op verzoek van een aantal schoolbesturen en in opdracht van de VO-raad met het project Leerling 2020. Afgelopen december liep het project af. In drie jaar tijd hebben scholen grote stappen gezet op het gebied van maatwerk voor leerlingen en zijn mooie resultaten behaald. De opbrengsten van het project zijn nu gebundeld in de folder ‘Leerling 2020: resultaten om trots op te zijn’, die we graag met u delen.

Vervolg: Voortgezet Leren

Het project Leerling 2020 heeft - samen met de projecten Maatwerk en Stap 2 - een vervolg gekregen in het programma Voortgezet Leren, waarbij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs centraal staat, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie. Meer weten? Kijk op de website voortgezetleren.nl.