Protocol aangepast door versoepelingen per 26 juni: diploma-uitreiking mogelijk op 1,5 meter

21 juni 2021

Voor het voortgezet onderwijs is er sprake van wat kleinere maar wel belangrijke versoepelingen per 26 juni 2021. Zo mogen er op school (onder voorwaarden) ook weer niet-onderwijsactiviteiten fysiek georganiseerd worden.

Misschien wel één van de aansprekendste is de mogelijkheid om alsnog de diploma-uitreiking op school zelf te organiseren. De basisregels van 1,5 meter afstand (behalve voor leerlingen onderling) en het dragen van mondneuskapjes blijven hierbij wel van kracht. Het aantal deelnemers/gasten wordt daarbij gemaximeerd tot het aantal dat de 1,5 meter maatregel toelaat.

Mocht daardoor niet iedereen in een keer aanwezig kunnen zijn, kan de school het natuurlijk in sessies organiseren. Registreren van gasten per sessie kan handig zijn mocht er achteraf toch sprake zijn van één of meer besmettingen.
Verder mag zingen tijdens de les weer, is cohortering niet langer meer noodzakelijk en kunnen, natuurlijk met inachtneming van de basisregels, ook excursies en schoolkampen weer worden georganiseerd.
We verwachten dat dit de laatste aanpassing is van het protocol voor de zomervakantie. We hopen de scholen tijdig te kunnen informeren hoe te handelen bij de start van het nieuwe schooljaar.