Rapport Onderwijsraad: maak doordacht gebruik van intelligente technologie

11 oktober 2022

De Onderwijsraad heeft in opdracht van het ministerie van OCW een verkenning gedaan naar de inzet van intelligente technologie. De belangrijkste conclusie: de onderwijssector moet goed nadenken over de inzet van technologie in het onderwijs én de rollen die leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals hierbij spelen.

Uit de verkenning blijkt dat de inzet van intelligente technologie volop kansen biedt om onderwijs te ondersteunen en te verrijken. Zo kan technologie eraan bijdragen dat leerlingen en studenten ‘zelfstandiger leren, beter presteren, inclusiever onderwijs volgen en meer gemotiveerd zijn’, aldus het rapport. Maar het heeft ook als risico dat ‘de autonomie van leerlingen en studenten, en van leraren en docenten wordt aangetast en het onderwijs eenzijdig wordt’. Voorbeelden hiervan zijn volgens de Onderwijsraad verschraling van het onderwijs en een gebrek aan persoonlijk contact.

Het is daarom essentieel dat intelligente technologie doordacht wordt ingezet. Daar hebben alle betrokken partijen een rol in: van leraar tot bestuurder en overheid. Zo is het onder andere belangrijk dat schoolleiders en -bestuurders ervoor zorgen dat leerlingen, studenten, leraren en docenten digitaal geletterd zijn en intelligente technologie zinvol en verantwoord inzetten. Maar ook dat zij ruimte creëren voor onderwijsontwikkeling en professionele ontwikkeling. De Onderwijsraad benadrukt wel dat het gebruik van technologie geen kostenbesparing mag zijn en dat het geen oplossing biedt voor de personeelstekorten in het onderwijs.


Goed inrichten en gebruiken van ICT

De VO-raad vindt het belangrijk dat ICT in het voortgezet onderwijs goed ingericht en gebruikt wordt. Als bestuur wil je bovendien de controle hebben over wat er binnen de organisatie met ICT gebeurt. Maar waar ligt precies de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur? En hoe geven we daar als sector invulling aan? De adviesgroep 'Regie op ICT' heeft hier dit voorjaar advies over uitgebracht. Zij adviseren besturen om nu regie te pakken op ICT, om te beginnen in je eigen organisatie. Weten hoe je dat kunt doen? Frits Hoekstra, bestuurder van SCOPE scholengroep, vertelt erover in het artikel 'Waarom regie op ICT geen uitstel duldt'.

Start Nationaal Onderwijslab AI

Heb jij vraagstukken binnen jouw school of bestuur die gaan over kunstmatige intelligentie? Dan kun je terecht bij het National Onderwijslab AI (NOLAI). NOLAI ontwikkelt met onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven intelligente digitale onderwijsinnovaties, gericht op de verbetering van de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs. Meer weten over NOLAI of wil je direct een vraag indienen? Kijk dan op de website van NOLAI