Regeling eeuwigdurende vordering herleeft

25 april 2019

In een moment van onoplettendheid heeft het ministerie van OCW in de herfst van vorig jaar de regeling die de basis vormt voor de zogenaamde 'eeuwigdurende vordering' geschrapt. Daardoor was het formeel niet meer toegestaan een dergelijke vordering te hebben. Op vrijdag 26 april publiceert OCW een nieuwe regeling. Hiermee is het ontstane gat weer gedicht.

De eeuwigdurende vordering is het gevolg van de overgang van de vo-sector van schooljaar- naar kalenderjaarbekostiging, in combinatie met het kasritme. Doordat scholen in de laatste vijf maanden van de schooljaarbekostiging minder ontvingen dan vijf twaalfde van de bekostiging in een jaar, ontstond een vordering op OCW. Besturen mogen deze vordering op hun balans opnemen, maar zijn hiertoe niet verplicht. Zij kunnen er ook voor kiezen niets te doen of een niet uit de balans blijkende vordering opnemen.

Als besturen de vordering opnemen, moeten zij in hun jaarverslag verwijzen naar de nieuwe regeling. Hiermee kunnen accountants gewoon een controleverklaring afgeven.

Bekijk de nieuwe regeling voor de eeuwigdurende vordering. Formeel heet deze de ’Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018’.