Regels voor diploma-uitreikingen worden versoepeld

19 juni 2021

Vanaf 26 juni aanstaande zijn diploma-uitreikingen en andere niet-onderwijsactiviteiten op school weer mogelijk, op voorwaarde dat de basisregels voor coronabestrijding in acht worden genomen. Naast de bekende hygiënische maatregelen en thuisblijven bij klachten is de 1,5 metermaatregel en het dragen van het mondkapje buiten de klas het belangrijkst.

Voor de diploma-uitreiking geldt dat het maximale aantal mensen dat aanwezig kan zijn, wordt bepaald door deze afstandsregel (100% van de 1,5 metercapaciteit). 

Deze aangepaste regels maken onderdeel uit van stap vier van het versoepelingsplan dat het kabinet vrijdag 18 juni bekend maakte. Het dragen van mondkapjes buiten de lessen op school blijft verplicht tot aan de zomervakantie. Bij diploma-uitreikingen en andere niet-onderwijsactiviteiten op school mag het mondkapje af als men zit en moet het weer op bij verplaatsing. 

Het organiseren van excursies en schoolkampen wordt niet langer afgeraden, mits georganiseerd in lijn met de basisregels. Het kabinet overweegt om ook jongeren in de leeftijdscategorie van 12 t/m 17 jaar te gaan vaccineren, maar wacht een advies van Gezondheidsraad hierover af.