Reiskostenvergoedingen 2021

29 september 2021

Op basis van het coronabesluit kunnen werkgevers tot 1 januari 2022 - onder voorwaarden - doorgaan met het betalen van een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers, ook al is het reispatroon van deze werknemers door corona gewijzigd. Dat geeft de Belastingdienst aan op haar website.

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers thuiswerken. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers al voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht hadden op de vaste reiskostenvergoeding.

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat een vaste reiskostenvergoeding wordt gegeven op basis van Bijlage 3 van de CAO VO. De berekeningswijze van deze reiskostenvergoeding (artikel G) wijkt af van de methoden zoals opgenomen in het Handboek Loonheffingen. Arbeidsrechtelijk dient een werkgever deze berekeningswijze uit de CAO VO toe te passen, ook na 1 januari 2022. Door bepaalde elementen van de regeling uit de CAO VO (zoals de hoogte van de kilometervergoeding), leidt deze over het algemeen niet tot een bovenmatige vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer.

Zodra de fiscale coronamaatregel stopt, is het raadzaam om de vaste reiskostenvergoeding op basis van de CAO VO aan te passen (voor zover dat nog niet is gebeurd) indien een werknemer gedurende meer dan een week een ander reispatroon heeft dan normaal (bijvoorbeeld doordat nog steeds wordt thuisgewerkt). Deze aanpassing kan naar evenredigheid worden toegepast, op basis van artikel H van Bijlage 3 CAO VO. Indien hiervan geen gebruik maakt, loopt u het risico een bovenmatige fiscale vergoeding te geven.

Relatie met uitruilregeling

Eerder berichtte de VO-raad al dat de vaste reiskostenvergoedingen die reeds toegekend waren voor 13 maart 2020 mogen doorlopen, maar dat de in de VO-sector geldende Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding 2021 (uitruilregeling) per 1 april 2021 diende te stoppen (voor zover de uitruil is gebaseerd op een vaste reiskostenvergoeding o.b.v. het coronabesluit). Meer informatie over dit onderwerp kunt u in het nieuwsbericht 'Verlenging onbelast vergoeden vaste reiskosten maar stop uitruilregeling'  lezen.