Rekentoets telt ook komend schooljaar niet mee voor eindexamen vmbo en havo

18 juli 2017

De rekentoets telt ook komend schooljaar in het vmbo en havo niet mee voor het eindexamen. Dit heeft demissionair staatssecretaris Dekker op 14 juli bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief gaat hij in op de stand van zaken rondom verschillende moties.

De rekentoets telt in het vwo inmiddels mee voor het eindexamen en maakt hierbij deel uit van de kernvakkenregeling. De intentie van het kabinet is om dit ook voor het vmbo en havo zo te regelen. Er is echter besloten om dit uit te stellen, omdat de resultaten van veel vmbo- en havoleerlingen op de toets de afgelopen jaren nog niet goed waren en veel leerlingen zouden zakken als de toets nu al zou meetellen voor het examen. In oktober 2015 nam de Tweede Kamer een motie van de PvdA aan, waarin de regering wordt verzocht ‘de rekentoets niet te laten meetellen in het vmbo, havo en mbo zolang de toets voor veel jongeren nog een te hoge drempel is om het diploma te halen’.

Het kabinet zal de rekentoetsresultaten blijven monitoren en besluit op basis daarvan wanneer de rekentoets gaat meetellen voor het vmbo- en havo-examen. Dit zal in elk geval komend schooljaar nog niet het geval zijn. ‘De resultaten die tot dusverre zijn behaald op de rekentoets geven mij nu nog onvoldoende basis om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo’, zo schrijft Dekker.

Vmbo- en havoleerlingen moeten de rekentoets wel ten minste een keer afleggen als verplicht onderdeel van het eindexamen, en het resultaat wordt ook vermeld op de cijferlijst.

Alternatief voor rekentoets later naar Tweede Kamer

In zijn brief gaat Dekker ook in op de ontwikkeling van het alternatief voor de rekentoets. Twee expertgroepen (één voor vmbo en één voor havo en vwo) werken momenteel aan de uitwerking van dit alternatief. Eerder gaf de staatssecretaris aan dat dit alternatief rond de zomer naar de Kamer wordt gestuurd, zodat het input kan zijn voor de integrale curriculumherziening. Gelet op de planning van deze herziening (de ontwikkelfase start begin 2018) wil Dekker – na overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren – de expertgroepen nu extra tijd geven om het alternatief verder uit te werken en betrokkenen bij het rekenonderwijs en het vervolgonderwijs hierover mee te laten denken. Het alternatief wordt dus voorlopig nog niet naar de Kamer gestuurd.

Lees de brief van Dekker aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom een aantal moties en toezeggingen.