Scholen beboeten zal weinig bijdragen aan verduurzaming schoolgebouwen

11 april 2019

Het beboeten van scholen die onvoldoende doen aan verduurzaming van gebouwen, zoals de Bouwagenda vandaag in dagblad Trouw bepleit, gaat niet bijdragen aan een oplossing of het behalen van de klimaatakkoorden. Scholen willen graag dat er snel meer gebeurt om schoolgebouwen te vernieuwen en verduurzamen, maar zij hebben noch de juridische mogelijkheden noch de middelen om dat te realiseren. De drastische verduurzaming die vereist is, kan alleen via nieuwbouw en renovatie. Zeggenschap en verantwoordelijkheid daarvoor liggen bij gemeenten, niet bij scholen. Die zien gelukkig steeds meer de urgentie hiervan in, maar ook daar vormt geld een probleem.

Bij gemeenten zijn de financiële mogelijkheden om grootschalige aanpassingen te doen beperkt, zeker na de decentralisaties in het sociaal domein die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. De onderwijssector klopte daarom jaren geleden al aan bij het Rijk om middelen vrij te maken om de vele verouderde en economisch afgeschreven schoolgebouwen ingrijpend te renoveren of volledig te herbouwen. Dat is niet alleen nodig om aan moderne duurzaamheidseisen te voldoen, maar ook om een gezond binnenklimaat te scheppen en een leeromgeving die aansluit bij de eisen van deze tijd. Op teveel plekken schort het daaraan. Het gebrek aan voortgang op de doelstellingen van het klimaatakkoord, die de Bouwagenda signaleert, is dus een symptoom van een langer bestaand en breder probleem.

Stel scholen in staat om te verduurzamen

Kleinere investeringen om energie te besparen, zoals het plaatsen van ledlampen en het verbeteren van isolatie, vinden op vrijwel alle scholen doorlopend plaats. Wanneer onderhoud aan de orde is, wordt duurzaamheid meegewogen in de aanpak en zo worden schoolgebouwen steeds een stukje duurzamer. Deze inspanningen van schoolbesturen zijn echter onvoldoende om de doelen van het klimaatakkoord te bereiken, daarin heeft de Bouwagenda gelijk. Daarvoor zijn grote stappen nodig op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Helaas blijven oplossingen hiervoor in het verhaal van de Bouwagenda uit.

Scholen willen de verduurzaming en vernieuwing graag opschalen en versnellen maar moeten daartoe wel door de overheid in staat gesteld worden. De VO-raad roept de overheid op om  bestaande gemeentefondsen aan te wenden, benodigde aanvullende financiering beschikbaar te stellen en de afspraken tussen onderwijs en gemeenten om onderwijshuisvestingsbeleid effectiever en efficiënter te maken, snel te effectueren.

Lees het artikel in Trouw 'Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen'. Let op: u kunt online per maand maximaal 5 artikelen van Trouw kosteloos lezen.