Scholen in geslotenheid mogen open blijven

17 maart 2020

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen vanaf 16 maart tot en met 6 april sluiten. In aanvulling op dit besluit heeft minister Slob op 16 maart bekend gemaakt dat scholen bij gesloten residentiële instellingen in principe open blijven.

Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma. Het is aan de scholen in geslotenheid om af te stemmen met de docenten en ander personeel of zij open kunnen blijven of niet.

Leraren gelden als een cruciale beroepsgroep, net als de zorg. Zij mogen hun kinderen dus naar de opvang en school brengen. Ook als slechts één van de ouders een beroep uitoefent dat onder deze groep valt, mogen kinderen naar de opvang in de school of naar het kinderdagverblijf.

Ook op bovenstaand bericht geldt dat men de algemene RIVM-maatregelen in acht moet nemen: ondanks het feit dat scholen in geslotenheid open mogen blijven, moet men bij verschijnselen thuis blijven. Dit geldt voor zowel leerling als leraar of ander onderwijspersoneel.

Dit bericht is afgestemd met het ministerie van VWS en JenV.