Laatste nieuws rond corona en onderwijs

03 april 2022

Laatste update: 15 april 2022, 12:45 uur

15 april: Scenario’s moeten voorspelbaarheid aanpak covid-19 in het onderwijs vergroten

Hoe voorkomen we dat scholen bij een opleving van de pandemie opnieuw hun deuren moeten sluiten? Deze vraag staat centraal in de (middel)lange aanpak voor Covid-19 voor het funderend onderwijs die het kabinet op 14 april presenteerde

12 april: VO-raad: ‘Niet eenzijdig nadruk leggen op verbeteren taal en rekenen’

De coronapandemie heeft veel van leerlingen en onderwijspersoneel gevraagd. De gevolgen hiervan zullen nog lange tijd merkbaar zijn, constateert de Inspectie in De Staat van het Onderwijs 2022. In dit jaarlijkse rapport pleit de Inspectie voor meer focus op basisvaardigheden in het funderend onderwijs. 

4 april: Geen prioriteit meer bij testen voor onderwijspersoneel

Vanaf 11 april vervalt het advies om bij een positieve zelftest ook een test te laten doen bij de GGD. De uitslag van de zelftest heb je sneller dan via de GGD-teststraat, ook als dat met voorrang is. Gedurende lange tijd was het voor onderwijspersoneel mogelijk om bij klachten met voorrang getest te worden bij de GGD-teststraat.

23 maart: ‘Er zijn creatieve maatregelen nodig om leerlingen weer perspectief te bieden’

Nu de coronamaatregelen (voorlopig) van de baan zijn, dreigt het beeld te ontstaan dat in het onderwijs ook weer alles bij het oude is. Niets is minder waar, aldus Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad in het Algemeen Dagblad. 

15 maart: Einde aan preventief zelftesten in het funderend onderwijs

Het kabinet heeft 15 maart 2022 besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dat betekent concreet voor het onderwijs dat het advies om twee keer per week preventief te testen voor leerlingen én onderwijspersoneel per direct komt te vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen.

24 februari: Corona versoepelingen per 25 februari: beknopte richtlijn vervangt het protocol

Omdat er vanaf 25 februari geen specifieke maatregelen voor het voortgezet onderwijs meer gelden, zullen we vanaf dat moment niet meer met een protocol werken. De VO-raad heeft hiervoor in de plaats een beknopte richtlijn voor scholen opgesteld.

15 februari: Wat betekenen de versoepelingen voor het voortgezet onderwijs?

Het kabinet heeft 15 februari 2022 diverse versoepelingen van coronamaatregelen aangekondigd. Deze gaan op verschillende momenten in.

3 februari: Coronamaatregelen op school steeds vaker onderwerp van discussie

Veel scholen worstelen met de huidige coronamaatregelen voor het organiseren van kennismakingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen en bijvoorbeeld studiedagen en teamvergaderingen.

26 januari: Kabinet versoepelt direct quarantaineregels voor het voortgezet onderwijs

Met ingang van morgen, woensdag 26 januari, vervallen de huidige quarantaineregels voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen die in contact geweest zijn met een met covid-19 besmet persoon hoeven niet in quarantaine. Leerlingen die positief getest zijn of klachten hebben die op corona wijzen, blijven thuis.

20 januari: Versoepeling quarantaineregels is gewenst; regels voor open dagen reeds versoepeld

 De VO-raad pleit voor versoepeling, en indien mogelijk het loslaten van de huidige quarantainemaatregels voor scholen, om zo met maatwerk de continuïteit van het onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen te waarborgen.

15 januari: Per direct versoepeling in het quarantainebeleid

Het quarantainebeleid wordt per direct versoepeld. Dat heeft het kabinet 14 januari bekend gemaakt. Als je langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebt gehad en je hebt geen klachten, dan hoef je niet in quarantaine als je nauw contact hebt gehad met een besmet persoon. Ook als je korter dan 8 weken geleden positief bent getest en hersteld bent hoef je niet meer in quarantaine. Voorwaarde is wel dat je geen klachten hebt die gerelateerd zijn aan corona.

11 januari: Commissie: ‘Voorkom scholensluiting met een duurzame aanpak'

Investeer in goede randvoorwaarden als ventilatie en voldoende leraren om scholen tijdens een pandemie open te houden. Dat schrijft een onafhankelijke commissie die de minister adviseert over het NPO

3 januari: Funderend onderwijs vanaf 10 januari weer volledig open

De scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen na de kerstvakantie weer hun deuren openen voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet 3 januari 2022 besloten op basis van het OMT-advies over het onderwijs. De VO-raad is blij dat alle jongeren weer naar school kunnen; fysiek onderwijs is zowel voor de cognitieve als de mentale ontwikkeling van jongeren essentieel.
 

23 december: Hoe verder na de kerstvakantie?

Onder welke voorwaarden de scholen na de kerstvakantie (maandag 10 januari) weer van start gaan, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij dat communiceren.

18 dec: Ook scholen in voortgezet onderwijs gaan week voor kerst dicht

Na de basisscholen gaan ook de scholen in het voortgezet onderwijs de week voor de kerstvakantie dicht. Het kabinetsbesluit betekent dat vo-scholen hun deuren de komende week moeten sluiten, met uitzondering voor (voor)examenleerlingen, praktijkgericht onderwijs en leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. Het is niet verplicht in deze week voor de kerstvakantie online onderwijs te verzorgen.

Het protocol zal deze komende weken blijven gelden, aanvullend op dit nieuwsbericht. Na de persconferentie van 3 januari zal het protocol, indien nodig, worden aangepast aan de situatie die gaat gelden vanaf 10 januari 2022.

17 dec: Dit schooljaar opnieuw aangepast eindexamen

Demissionair minister Slob heeft besloten tot het aanpassen van de examenregels in schooljaar 2021/2022.

16 dec: Onderzoek RIVM bevestigt: ventileren nuttig tegen besmetting via kleine druppels

Ventileren helpt bij het voorkomen van een covid-besmetting via kleine druppels. Dit blijkt uit net verschenen onderzoek van het RIVM. Het RIVM deed zijn onderzoek ook in klaslokalen in het vo.

15 dec: Medewerkers vo-scholen kunnen gebruik maken van noodopvang in het po

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 14 aangekondigd dat de basisscholen een week eerder met kerstvakantie gaan. Deze maatregel heeft ook gevolgen voor medewerkers in het voortgezet onderwijs met kinderen op de basisschool. 

30 november: Vernieuwd protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ beschikbaar

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen en dringende adviezen die het kabinet voor vo-scholen heeft geformuleerd, hebben de sociale partners afgesproken om weer over te gaan tot een gezamenlijk protocol

27 november: Scholen blijven open, mondkapje verplicht

Het kabinet heeft het advies van het OMT om de scholen open te houden overgenomen. Wel is het vanaf 28 november voor leerlingen en medewerkers verplicht een mondkapje te dragen als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. Verder adviseert het kabinet dringend een aantal maatregelen te nemen

24 november: Onderwijsorganisaties pleiten voor boosterprik voor personeel

In een brief aan de ministers van Onderwijs en VWS doen de gezamenlijke onderwijsorganisaties – van basisscholen tot universiteiten, inclusief de vakbeweging – een dringend beroep om onderwijsgevend personeel met voorrang in aanmerking te laten komen voor een boosterprik.

24 november: Vernieuwde beslisboom 12+

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd.

23 november: Uitzondering voor scholen - 1,5 meter afstand in de scholen geen verplichting

Op 23 november 2021 heeft het kabinet aangekondigd om vanaf 24 november de 1,5 meter weer verplicht te stellen. Er is een uitzondering gemaakt voor het onderwijs. Voor leerlingen, studenten en docenten in po, vo, mbo, hbo en wo is het houden van afstand op de onderwijsinstelling niet verplicht. Eventueel andere aanwezigen dienen in de school wel 1,5 meter afstand te houden ten opzichte van elkaar en van het onderwijspersoneel.

23 november: Minister Slob roept ook scholen op tot betere naleving basisregels

Het kabinet heeft voor het funderend onderwijs een lijst met extra uitwerkingen van de – reeds bestaande – basismaatregelen opgesteld. Uit navraag van de VO-raad is gebleken dat het hierbij niet om verplichte uitwerkingen gaat. Het kabinet roept scholen echter met klem op deze - per direct - te hanteren.

19 november: Nieuwe quarantaineregel per 19 november van kracht

De door het kabinet op 12 november aangekondigde algemene maatregel dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet, is op 19 november 2021 ingegaan.

13 november: Geen aanvullende coronamaatregelen voor scholen

Het kabinet heeft vrijdag 12 november een flink aantal maatregelen bekend gemaakt om de forse stijging van het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. Op basis van het advies van het OMT, heeft het kabinet besloten de situatie in het voortgezet onderwijs ongewijzigd te laten.

4 november: Geen wijzigingen in coronabeleid voor het funderend onderwijs per 3 november 

Het kabinet heeft op de persconferentie van dinsdag 2 november nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Hierin zitten geen aanscherpende maatregelen voor het funderend onderwijs.

14 okt: Inspectieonderzoek: motivatie en welbevinden van leerlingen baart scholen zorgen

Bestuurders, schoolleiders en docenten maken zich vooral zorgen over het effect van de coronacrisis op de motivatie, het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs.

13 oktober: Huidige beleid zelftesten voorlopig voortgezet

Leerlingen en onderwijspersoneel die (nog) niet als immuun worden gezien, worden geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen. Personen die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten. Hiermee wordt het huidige beleid van zelftesten voorlopig voortgezet

23 september: Richtlijn corona beschikbaar

Het bestaande coronaprotocol voor scholen wordt vanaf 25 september vervangen door een richtlijn. Er gelden dan – met uitzondering van het sneltesten – geen specifieke maatregelen meer voor het (voortgezet) onderwijs.

15 september: Verdere versoepelingen in het onderwijs vanaf 25 september

Het kabinet versoepelt de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en wel vanaf 25 september. Omdat er vanaf 25 september – met uitzondering van het sneltesten – geen specifieke maatregelen voor het voortgezet onderwijs meer gelden, zullen we vanaf dat moment niet meer met een protocol werken.

9 september: Q&A buitenlandse schoolreizen en excursies

Het ministerie van OCW heeft een document opgesteld met antwoorden op vragen rondom buitenlandse schoolreizen en excursies vanwege geldende coronaregels, zoals het tonen van een negatief testresultaat of bewijs van volledige vaccinatie.

9 september: Nieuw lespakket NIBI ter ondersteuning bij gesprek over vaccineren

Om het gesprek over vaccineren op scholen te ondersteunen heeft het NIBI (Nederlands Instituut voor Biologie) een lespakket ‘Leren over vaccineren’ ontwikkeld

31 augustus: Campagne #daaromtestik weer van start

Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de campagne #daaromtestik weer van start gegaan. In de campagne, gericht op middelbare scholieren, spreken leeftijdsgenoten uit waarom zij zich twee keer per week preventief testen.

20 augustus: Geen prikbussen op scholen en schoolpleinen

Veel scholen hebben een brief van Open Legal Advocaten ontvangen over het vaccineren van leerlingen. Aanleiding voor deze brief was een uiting in de media van minister De Jonge waarin werd gesuggereerd dat er prikbussen bij de scholen zouden komen. Wij hebben hierover contact gezocht met de GGD. 

19 augustus: Protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ aangepast voor start van het schooljaar

Volgend op het kabinetsbesluit en ons nieuwbericht van 13 augustus is ook het protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ aangepast voor de start van het schooljaar 2021-2022.

13 augustus: Huidige coronaregels blijven grotendeels van kracht bij start schooljaar

Het voortgezet onderwijs gaat voorlopig van start met vrijwel dezelfde coronamaatregelen als voor de zomervakantie golden.

15 juli: Brochure voor onderwijsprofessionals over vaccineren van jongeren (12 t/m 17 jaar)

Per 2 juli kunnen ook jongeren van 12 t/m 17 jaar een afspraak maken om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het kan zijn dan jongeren vragen hierover hebben aan leraren of mentoren. Het ministerie van VWS heeft een brochure gemaakt voor onderwijsprofessionals, met de belangrijkste informatie om dit soort vragen goed te kunnen beantwoorden.

13 juli: Inspectie deelt bevindingen en goede voorbeelden rond afstandsonderwijs

De Onderwijsinspectie heeft tussen november 2020 en maart 2021 een (niet representatief) onderzoek gedaan naar de kwaliteit en organisatie van het afstandsonderwijs in het vo. De bevindingen en verzamelde goede voorbeelden zijn gebundeld in een factsheet, ter lering en inspiratie voor andere scholen.

8 juli: Kabinet besluit 13 augustus over regime na zomervakantie

Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs na de zomer, nadat het OMT hierover advies heeft uitgebracht. Op dit moment is de verwachting dat de huidige maatregelen ook bij de start van het nieuwe schooljaar blijven gelden. Als de situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald.

7 juli: Kabinet presenteert agenda ‘Herstel en perspectief voor de jeugd’

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht gepresenteerd van haar aanpak om de negatieve effecten van de coronacrisis voor jongeren zoveel mogelijk weg te nemen of te verzachten, en hun toekomstperspectief na de crisis te versterken. De aanpak bevat diverse bestaande programma’s en steunpakketten – waaronder het Nationaal Programma Onderwijs - en plannen en acties voor de toekomst. 

30 juni: Dragen van mondkapjes op school nog steeds wettelijk verplicht

Per 26 juni is het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes niet langer verplicht, met uitzondering van onder meer het openbaar vervoer en het voortgezet onderwijs.

30 juni: Definitieve bedragen en betaalritme NPO bekend

Het ministerie van OCW heeft scholen geïnformeerd over de definitieve bedragen en het betaalritme van het Nationaal Programma Onderwijs voor het komende schooljaar, en hoe scholen zich moeten verantwoorden over het programma.

24 juni: Nieuwe adviezen Onderwijs-OMT over vinden personeel voor extra taken NPO en overgang po-vo

Het Onderwijs-OMT heeft op 23 juni twee nieuwe adviezen gepubliceerd die betrekking hebben op het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

21 juni: Zelftesten rondom de zomervakantie

Om de kans op een corona-uitbraak zo klein mogelijk te maken, vraagt het ministerie van OCW scholen tijdens en na de zomer nog door te gaan met het inzetten van zelftesten (voor leerlingen en onderwijspersoneel).

21 juni: Protocol aangepast door versoepelingen per 26 juni

Voor het voortgezet onderwijs is er sprake van wat kleinere maar wel belangrijke versoepelingen per 26 juni 2021. Zo mogen er op school (onder voorwaarden) ook weer niet-onderwijsactiviteiten fysiek georganiseerd worden.

19 juni: Regels voor diploma-uitreikingen worden versoepeld

Vanaf 26 juni aanstaande zijn diploma-uitreikingen en andere niet-onderwijsactiviteiten op school weer mogelijk, op voorwaarde dat de basisregels voor coronabestrijding in acht worden genomen.

17 juni: Handelingskader thuisblijvers corona ontwikkeld

Het handelingskader biedt handvatten voor betrokken organisaties om samen met ouders werkbare afspraken te maken over hoe het onderwijs aan het kind - dat thuiszit omdat corona ernstige gevolgen kan hebben voor een gezinslid - het beste kan worden ingevuld. 

16 juni: Onderzoek naar het beleid rondom zelftesten

De ministeries van OCW en SZW zetten gezamenlijk een onderzoek uit naar het beleid rondom zelftesten. Wil je meewerken aan het onderzoek? Scholen krijgen vanuit het onderzoeksbureau een verzoek om deel te nemen.

7 juni: Vrijwel alle scholen zijn weer ‘volledig open’

Vrijwel alle middelbare scholieren gaan vanaf vandaag weer volledig naar school. Afgelopen week heeft de Onderwijsinspectie contact opgenomen met scholen die nog niet zeker wisten of ze helemaal open zouden gaan. Ook het grootste gedeelte van die scholen gaat alsnog volledig open, meldt het ministerie van OCW.

29 mei: Protocol van VO-raad bij kabinetsbesluit volledige heropening scholen

De VO-raad heeft een geactualiseerd protocol gemaakt dat past bij het kabinetsbesluit om de 1,5 meter tussen leerlingen onderling los te laten. Belangrijk aandachtspunt bij het maken van dit protocol is op welke wijze we zo goed mogelijk kunnen omgaan met medewerkers die zich zorgen maken over de veiligheid op school.

28 mei: Kamer stemt in met loslaten 1,5-meterregel voor leerlingen

De Tweede Kamer sprak donderdag 27 mei 2021 over het kabinetsbesluit om in het voortgezet onderwijs de 1,5-meterregel voor leerlingen onderling te schrappen. Aan het einde van het debat bleek dat een grote Kamermeerderheid instemt met het kabinetsbesluit. Dit betekent dat v(s)o-scholen per 31 mei 2021 weer volledig fysiek onderwijs kunnen geven. Vanaf 7 juni zijn alle scholen verplicht om alle leerlingen weer voltijds op school te ontvangen.

26 mei: Pleidooi onderwijsveld en wetenschap voor bijsturen Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is een unieke kans voor de onderwijssector, maar dient dan wel op een aantal punten te worden bijgestuurd. Dit was de strekking van het rondetafelgesprek dat Kamerleden hadden met vertegenwoordigers vanuit onder meer de wetenschap, vakbonden, leraren, ouders en leerlingen op 26 mei over het NPO.

22 mei: Ministerraad akkoord met uitwerking plannen Nationaal Programma Onderwijs

Op vrijdag 21 mei is de ministerraad akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs. Eerder dit voorjaar stelde het kabinet in het kader van dit programma de komende jaren 5,8 miljard euro beschikbaar voor het funderend onderwijs om coronagerelateerde vertragingen weg te werken.

22 mei: VO-raad heeft begrip voor kabinetsbesluit over loslaten 1,5 meterregel leerlingen

De VO-raad heeft begrip voor het kabinetsbesluit dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. Het kabinet neemt dit besluit mede op basis van een advies van het OMT, dat het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord vindt, mits leerlingen en personeel zich twee keer per week zelf testen op corona.

21 mei: Aanvraagmodule zelftesten beschikbaar

Vanaf vrijdag 21 mei kunnen scholen terecht in de online aanvraagmodule zelftesten. Scholen hebben voor deze module een uitnodiging ontvangen per e-mail. De module geeft inzicht in de hoeveelheid testen die er in de volgende distributieronde bij uw school geleverd gaan worden.

12 mei: Kabinet vraagt OMT-advies over volledig openen van de scholen

Het kabinet vraagt aan het OMT een advies over het loslaten van de regel dat leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Op dinsdag 25 mei maakt het kabinet bekend of het beleid voor de scholen verder versoepeld kan worden. 

12 mei: Preventief zelftesten voor leerlingen

Vanaf 17 mei stelt het ministerie van OCW zelftesten beschikbaar zodat ook leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zichzelf preventief kunnen testen op het coronavirus. Dit doen zij dan, net als het personeel, twee keer per week thuis. Scholen ontvangen een brief van het ministerie met meer informatie over hoe scholen dit moeten regelen.

10 mei: Ministerie lanceert menukaart van effectieve interventies

Het ministerie van OCW heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs de zogenaamde ‘menukaart’ gelanceerd: een lijst met mogelijke interventies die scholen kunnen inzetten om de vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis hebben opgelopen, weg te werken.

29 april: Welke impact had corona op uw schoolbeleid rond het welzijn van leerlingen en leraren?

Op dit moment wordt er bij de VO-raad in het kader van een afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar het beleid rond het welzijn van leerlingen en leraren tijdens de implementatie van de coronaprotocollen; welke afwegingen werden en worden hierbij gemaakt en welk effect heeft de coronacrisis gehad op de besluitvorming? Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal schoolleiders die hun ervaringen willen delen.

28 april: Subsidie ‘Extra hulp in de klas’ aan te vragen in mei

Zoals in een eerder bericht was aangekondigd, is deze week de verlengde subsidieregeling ‘Extra hulp in de klas’ gepubliceerd. Via deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de inzet van (extra) personeel, bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.

26 april: Onderwijs OMT: Nationaal Programma Onderwijs vergt meer tijd

Het OMT Onderwijs adviseert het ministerie van OCW om de planning van het Nationaal Programma Onderwijs te heroverwegen en uit te breiden. Als scholen langer de tijd hebben om middelen gericht in te zetten kan er gewerkt worden aan duurzame verbetering, aldus de groep wetenschappers.

26 april: Tool ontwikkeld voor gesprek met ouders en leerlingen over impact corona

‘Samen zijn wij school’ heeft een gesprekswijzer ontwikkeld voor scholen aan de hand waarvan zij in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders over de gevolgen van corona: hoe staan leerlingen ervoor en wat hebben zij nodig om goed verder te kunnen gaan?

21 april: Unicef: ‘Maak plan om scholen volledig te openen’

Unicef Nederland dringt erop aan dat er ‘op korte termijn een plan komt met een streefdatum en concrete stappen’ om de scholen in het voortgezet onderwijs weer volledig te openen. 

14 april: Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan StudentinzetopSchool

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op 13 april een digitaal werkbezoek gebracht aan het landelijk platform StudentinzetopSchool.

8 april: Handreiking voor schoolanalyse Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt die scholen kan helpen bij de analyse in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan kan door scholen gebruikt worden om inzichtelijk te maken wat op school- en leerlingniveau nodig is. Het sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen.

8 april: Kabinet: leraren niet bij voorrang vaccineren

Onderwijspersoneel krijgt in de vaccinatiestrategie geen aparte prioriteit, schrijven de ministers van en voor Onderwijs in een brief aan de onderwijssector. De gezamenlijke onderwijsorganisaties van basis- tot universitair onderwijs hadden hier begin januari om gevraagd.

6 april: Zelftesten in het voortgezet onderwijs

Vanaf half april krijgen alle scholen zelftesten toegestuurd. Met een zelftest kan onderwijspersoneel zichzelf thuis preventief testen en kunnen leerlingen en personeel op school risicogericht testen. In een brief vraagt Slob aan scholen om nu alvast voorbereidingen te treffen, zodat de tests na levering direct gebruikt kunnen worden: bespreek de brief zo snel mogelijk met het personeel en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G)MR en controleer de contactgegevens en het adres voor 9 april op de website van DUO. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van de tests naar de school en het versturen van de instructies per e-mail. 

1 april: Nog veel vragen over Nationaal Programma Onderwijs

De brief vanuit het kabinet aan scholen over de uitvoering van het NP Onderwijs schetst het proces voor de komende maanden, maar roept ook nog veel vragen op bij scholen. De VO-raad organiseerde webinars voor schoolleiders en bestuurders om hen te informeren en om aandachtspunten en zorgen te inventariseren, zodat we die bij het ministerie onder de aandacht kunnen brengen.

1 april: Aandacht nodig voor overgangsbeleid 2020-2021

Leerlingen verdienen ondanks de huidige omstandigheden een soepele en kansrijke overstap naar het volgende leerjaar. Scholen zullen daarom in veel gevallen hun overgangsbeleid heroverwegen om ruimte te maken voor maatwerk. De VO-raad heeft een overzicht van mogelijke oplossingen.

31 maart: Protocol Onderwijs tijdens corona geüpdatet

OCW heeft na overleg met verschillende instanties alsnog besloten dat de VO-leerlingen bij de buitenlessen lichamelijke opvoeding geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, net als bij de buitensport.

26 maart: OCW publiceert Handreiking gegevensdeling tussen school en GGD

Om het bron- en contactonderzoek (BCO) goed uit te kunnen voeren, heeft de GGD bepaalde gegevens nodig van personen die mogelijk in contact zijn geweest met een persoon die positief getest is. Om scholen hierbij op weg te helpen heeft OCW een handreiking gepubliceerd.

25 maart: Studenten bieden leerlingen opnieuw hulp bij studiekeuze

Dit schooljaar zet een aantal studenten zich opnieuw in om vo-leerlingen te helpen bij het kiezen van een passende studie. Via diverse platforms delen zij hun kennis en ervaringen.

25 maart: Vanaf medio april zelftesten voor het onderwijs

OCW maakte deze week bekend dat vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het onderwijs. Voorwaarde is wel dat fabrikanten voldoende zelftesten beschikbaar stellen voor het onderwijs.

24 maart: Minister schetst contouren aanpak en financiering Nationaal Programma Onderwijs

Op 24 maart heeft demissionair minister Slob een brief naar alle scholen en besturen gestuurd met meer informatie over het NPO, het investeringsprogramma om de gevolgen van corona in het onderwijs op te vangen. In de brief schetst Slob wat er tot de zomervakantie wordt verwacht van besturen en scholen en wat zij van het ministerie mogen verwachten.

23 maart: Leerlingen gemiddeld 47% van de tijd op school

Gemiddeld brengen leerlingen op dit moment 47% van de onderwijstijd door op school. Dat blijkt uit een peiling van de VO-raad onder ruim 500 eindverantwoordelijk schoolleiders. Scholen krijgen het daarmee met hun inspanningen voor elkaar om leerlingen aanzienlijk meer op school te laten zijn dan in het voorjaar.

18 maart: Update servicedocument Examens 2021 en Besluit eindexamens 2021 beschikbaar

Het servicedocument examen 2021 van 12 februari 2021 is geüpdatet. De minister heeft de Eerste Kamer tegelijkertijd een brief gestuurd over het besluit eindexamens 2021. Hierin legt hij de Kamer de bepalingen voor rondom het eindexamen en staatsexamen voortgezet onderwijs voor dit examenjaar. De minister streeft naar inwerkingtreding op 16 april 2021.

16 maart: Studenten gaan eindexamenkandidaten helpen

Lerarenopleidingen en sectororganisaties in het hoger- en voortgezet onderwijs hebben een platform in het leven geroepen waar studenten gemobiliseerd worden om duizenden examenleerlingen één op één ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op hun centraal examen.

4 maart: Externe locaties voor voortgezet onderwijs wettelijk geregeld

Met het weer heropenen van de scholen voor alle leerlingen, worden scholen voor enkele organisatorische uitdagingen gesteld. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 biedt een grondslag voor de bevoegdheid van de burgemeester om publieke ruimtes voor het voortgezet (speciaal) onderwijs open te stellen.

4 maart: OCW laat onderzoeken hoe risicogerichte snel- en begeleide zelftesten kunnen worden ingezet op scholen.

Vanaf 18 januari doen een dertigtal scholen in het voortgezet onderwijs ervaring op met de inzet van sneltesten nadat een besmetting bekend is. Het ministerie van OCW heeft besloten deze proef te verlengen tot eind maart. Zowel bij het sneltesten als bij het begeleide zelftesten is er sprake van een aantal uitvoeringsvragen.

1 maart: Meldpunt schoolsluiting door corona weer open

Toen in december de scholen grotendeels dichtgingen, was het tijdelijk niet nodig om sluitingen en heropeningen van scholen door corona te melden bij de Inspectie van het Onderwijs. Nu de scholen open zijn, is het meldpunt schoolsluiting door corona ook weer geopend; ondanks alle inspanningen kan het nodig zijn om tijdelijk een school te sluiten en te stoppen met fysiek onderwijs. Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluitingen door corona in het primair, voortgezet, en (voortgezet) speciaal onderwijs landelijk te registreren. 

25 februari: Debat Nationaal Onderwijs Programma: waardering en ook zorgen

De Tweede Kamer debatteerde met de ministers Van Engelshoven en Slob over het Nationaal Programma Onderwijs. Met het plan wordt de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs gegeven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Scholen kunnen op basis van de eigen situatie keuzes maken in de maatregelen.

25 februari: Les in een autoshowroom en andere locaties buiten het schoolgebouw

Om toch zoveel mogelijk fysiek les te kunnen geven en 1,5 meter afstand te kunnen houden, zijn er steeds meer scholen die dankbaar gebruikmaken van locaties buiten het eigen schoolgebouw, zoals sportzalen, theaters en andere door de coronamaatregelen leegstaande gebouwen. 

24 februari: Protocol en servicedocument geüpdatet

Het protocol 'Onderwijs tijdens corona' van de sociale partners in het vo is volledig aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Ook is er een nieuw servicedocument gepubliceerd van het ministerie van OCW.

23 februari: Elke leerling weer naar school: een belangrijke eerste stap

Het kabinet heeft besloten dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer naar school mogen, mits zij 1,5 meter afstand tot elkaar (en uiteraard tot het onderwijspersoneel) houden. Dat is een besluit dat strookt met een breed levende wens in en om de scholen en stemt dus tot tevredenheid. 

18 februari: Iedere leerling minimaal één keer per week naar school

Leerlingen moeten vanaf 1 maart minimaal één keer per week naar school kunnen. Het is onverantwoord dat de meeste leerlingen nog langer enkel onderwijs op afstand krijgen. Dit leidt tot het verder oplopen van de onderwijsvertraging en tot sociaal-emotionele problemen bij leerlingen. Dit stelt de VO-raad aan de vooravond van het OMT-advies en het kabinetsbesluit over hoe het voortgezet onderwijs na 1 maart les kan geven.

18 februari: Evaluatieonderzoek inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Alle schoolbesturen die subsidie hebben ontvangen voor de organisatie van een inhaal- en ondersteuningsprogramma ontvangen per mail de uitnodiging om deel te nemen aan het ‘evaluatieonderzoek inhaal- en ondersteuningsprogramma’. Deelname aan dit onderzoek is verplicht in het kader van de ontvangen subsidie.

17 februari: Nationaal Programma Onderwijs is erkenning voor coronaproblemen leerlingen

De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs om achterstanden in het onderwijs weg te werken. De VO-raad is tevreden dat het kabinet de komende 2,5 jaar een forse financiële impuls aan het onderwijs geeft om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het is een erkenning voor de grote opgaven waar het onderwijs zich voor gesteld ziet.

16 februari: Handreiking privacy en registratie corona

Om verspreiding van corona te voorkomen willen scholen bij een ziekmelding graag weten of een leraar of leerling afwezig is vanwege corona. Maar privacywetgeving (de AVG) verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Wat mogen scholen in dit kader volgens de AVG wel en niet doen? Download de handreiking privacy en registratie coronabesmetting leerling en het toestemmingsformulier gebruik gegevens van leerling met corona

15 februari: Nieuwe beslisboom 12+

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. De versie van 15 februari is de meest recente beslisboom. 

12 februari: Meer aanpassingen in het centraal examen 2021

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om na het afleggen van het volledige eindexamen het eindresultaat van één niet-kernvak weg te strepen. Tevens stelt de minister 37 miljoen euro beschikbaar voor extra ondersteuning aan examenkandidaten. Dat staat in de brief die minister Slob op 12 februari 2021 naar de Tweede Kamer stuurde.

12 februari: Scholen in schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar (2021/2022) worden scholen door de Onderwijsinspectie niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus.

3 februari: Online onderwijs blijft tot 1 maart de norm

Het kabinet heeft de coronamaatregelen die op dit moment voor het voortgezet onderwijs gelden verlengd tot 1 maart. Dit betekent dat de leerlingen online les krijgen, met uitzondering van specifieke groepen als examen- en kwetsbare leerlingen. De VO-raad vindt het jammer dat het kabinet de ruimte die het OMT-advies biedt om in beperkte mate meer leerlingen naar school te laten komen nog niet benut.

1 februari: VO-raad: “Iedere leerling minimaal één keer per week naar school.”

Het OMT heeft advies uitgebracht over hoe de scholen na 8 februari les kunnen geven. Op basis van dit advies bepleit de VO-raad dat alle leerlingen in ieder geval één keer per week naar school komen.

28 januari: Derde ronde subsidie vrijroosteren leraren vanaf 15 februari geopend

Tien schoolbesturen in het primair en tien schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort gebruikmaken van de derde subsidieronde “Vrijroosteren leraren”. Hiermee kunnen ze leraren in een periode van twee schooljaren (2021-2023) gedeeltelijk vrijroosteren om deel te nemen aan coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van achterstandsleerlingen.

26 januari: Tweede Kamer roept op tot voortvarende aanpak Nationaal Programma na corona

De Tweede Kamer vindt dat demissionair minister Slob snel over de brug moet komen met een uitwerking van zijn aangekondigde Nationaal Programma Onderwijs voor het inhalen van achterstanden tijdens en na de coronacrisis en de bijbehorende financiën om dit programma te financieren.

21 januari: Leerlingen ondersteunen bij mentale problemen

Veel leerlingen hebben op dit moment ook vanuit hun school iets extra’s nodig om overeind te blijven. De VO-raad heeft in samenwerking met betrokken onderwijs-/zorgorganisaties een beknopte handreiking met een interventieoverzicht gemaakt die scholen hierbij kunnen gebruiken.

19 januari: Protocol Onderwijs tijdens corona geüpdatet

Het protocol 'Onderwijs tijdens corona' en de Q&A bij dit protocol is volledig aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen.

18 januari: aanvragen tijdelijk internet voor leerlingen thuis

Een grote groep leerlingen krijgt de komende tijd nog onderwijs op afstand; een goede internetverbinding is daarbij essentieel. Maar niet iedereen kan nu meedoen aan de online lessen, omdat er gezinnen zijn die geen of slecht werkend internet hebben. SIVON biedt daarom samen met enkele telecomproviders tijdelijke internetoplossingen aan. Heeft u leerlingen binnen uw school zonder goed internet? Meld u dan aan.

18 januari: Start sneltesten in het voortgezet onderwijs

Op 18 januari wordt op zo’n 20 vo-scholen gestart met risicogericht sneltesten in het voortgezet onderwijs. Met de sneltest kan een uitbraak van het covid-19-virus onder leerlingen en onderwijspersoneel snel gesignaleerd en geïsoleerd worden. Ervaringen die nu worden opgedaan vormen de basis voor landelijke opschaling naar alle scholen in het voortgezet onderwijs.  

13 januari: Protocol en Q&A bij het protocol aangepast

Het protocol 'Onderwijs op school tijdens corona' van de sociale partners in het vo en de bijbehorende Q&A zijn volledig aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen.

13 januari: Leerlingen moeten op school anderhalve meter afstand houden 

Het kabinet heeft 12 januari besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met 3 weken. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat leerlingen tot minimaal 7 februari online les krijgen, met uitzondering van de leerlingen in de examenklas, kwetsbare leerlingen en leerlingen in alle leerjaren van het vmbo, vso en pro die beroepsgerichte vakken volgen. Voor deze groepen leerlingen die naar school gaan geldt wel een nieuwe regel: zij moeten op school ook onderling anderhalve meter afstand houden. 

9 januari: Onderwijsorganisaties willen prioriteit voor personeel bij vaccinatie

Een brede groep van organisaties – van het funderend onderwijs tot de universiteiten – pleit in een brief aan het kabinet voor opname van onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning. “Vanwege het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en vanwege het bovengemiddelde risico op besmetting vragen wij het kabinet onderwijspersoneel op te nemen in de vaccinatiestrategie, en duidelijkheid te geven over wanneer deze groep in aanmerking komt voor vaccinatie”, schrijven de organisaties.

6 januari: Q&A privacy en registratie covid-19

Scholen zijn verplicht zich in te spannen voor een veilige leer- en werkomgeving voor docenten en scholieren. Om coronabrandhaarden te voorkomen willen scholen graag weten bij absentmelding of een leerling of leerkracht afwezig is vanwege corona of door een andere reden. Maar vanwege de AVG is het niet toegestaan om gezondheidsgegevens bij te houden. Deze Q&A over privacy en registratie covid-19 informeert u wat er volgens de AVG in dit kader wel en niet mag.


Nieuws uit 2020

17 december: Meldpunt schoolsluiting gesloten

Gedurende de landelijke schoolsluiting is het niet nodig om sluitingen en heropeningen van scholen door te geven via het meldpunt scholensluiting van de Onderwijsinspectie. Het meldpunt is voor nu gesloten. Zodra de landelijke schoolsluiting voorbij is zal het formulier weer beschikbaar zijn.

16 december: Besluit Centrale Examens vraagt om extra aandacht voor kansengelijkheid

De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. 

15 december: Protocol Onderwijs op school tijdens corona geüpdatet

Het protocol 'Onderwijs op school tijdens corona' van de sociale partners in het vo is volledig aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Het protocol geldt per 16 december 2020.

15 december: Q&A bij het protocol 'Onderwijs tijdens corona - gedeeltelijke sluiting'

Van woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 wordt het onderwijs – voor zover het geen kerstvakantie is – zoveel mogelijk online gegeven. Voor speciale categorieën leerlingen gelden uitzonderingen. In een Q&A bij het protocol geven we antwoord op een aantal belangrijke vragen die uit dit kabinetsbesluit voortvloeien. Deze vragen worden continu aangepast op basis van nieuwe kennis en inzichten.

14 december: Scholen tot 18 januari dicht voor bijna alle leerlingen

De schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs gaan vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen dicht. Voor die leerlingen wordt online onderwijs verzorgd. Voor een aantal groepen wordt een uitzondering gemaakt.

9 december: Protocol Onderwijs op school tijdens corona geüpdatet

Het protocol 'Onderwijs op school tijdens corona' van de sociale partners in het vo is aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Het protocol is op 9 december aangepast op de wettelijke verplichting om een mondkapje te dragen en daarnaast dat zangles op scholen dringend wordt afgeraden.

4 december: aangepaste beslisboom 12+

De beslisboom 12+: thuisblijven of naar school/werk is op een aantal punten aangepast en ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM.

3 december: Generieke regeling voor extra schoolsluiting rond Kerst niet gewenst

Het Outbreak Management Team onderzoekt of een week verlenging van de kerstvakantie wenselijk is om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Naar verwachting maakt het kabinet dinsdag 8 december tijdens de coronapersconferentie bekend wat het hierover heeft besloten. De VO-raad is geen voorstander van verlenging van de kerstvakantie.

3 december: Handreiking gesprek gemeente over ventilatieregeling

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld om het gesprek tussen gemeenten en scholen over de nieuwe ‘ventilatieregeling’ goed voor te bereiden. In de regeling worden schoolbesturen in staat gesteld om maatregelen te treffen tegen matige ventilatie en/of binnenklimaat. U kunt de handreiking per mail aanvragen.

3 december en 25 november: Kamerdebat corona en onderwijs: D66 pleit voor snelle invoering sneltesten op scholen

Na het kamerdebat over corona en onderwijs op 25 november 2020 dienden fracties een aantal moties in. D66 verzoekt in een van de moties aan de regering sneltesten, zodra ze gevalideerd zijn, onmiddellijk effectief en verantwoord in te zetten op scholen. Minister Slob wil eerst een pilot hiervoor omdat het organisatorisch veel vergt. Als de kerstvakantie verlengd wordt met een week, dan is deze week niet bedoeld voor vakantie, maar voor afstandsonderwijs. Dat zei minister Slob tijdens het debat over onderwijs en corona op 25 november.

27 november: nieuw servicedocument OCW

Het ministerie van OCW heeft in een nieuw servicedocument de op dit moment geldende regels en afspraken samengevat over het omgaan met corona op scholen.

26 november: Toelichting op de regeling wettelijke mondkapjesplicht

Per 1 december geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Ook in het voorgezet onderwijs wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Dit is opgenomen in een ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn verwerkt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (COVID-19 wet). De VO-raad heeft op een rij gezet wat dit in de praktijk inhoudt voor scholen.

24 november: Protocol Onderwijs op school tijdens corona geüpdatet

Het protocol is op 24 november aangepast op de aankomende wettelijke verplichting om een mondkapje te dragen en daarnaast dat zangles niet meer mag op scholen.

19 november: Kabinet verplicht mondkapje op school per 1 december

Zoals aangekondigd wil het kabinet per 1 december het dragen van een mondkapje ook in het voortgezet onderwijs verplichten. Dit staat in de regeling die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde op 19 november 2020. De Tweede en Eerste Kamer zullen de regeling, naar verwachting, zo snel mogelijk bespreken.

19 november: Handreiking ventilatie op scholen aangescherpt

De handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ is aangescherpt. Er zijn tips om kou te voorkomen toegevoegd en adviezen over wat te doen als maatregelen niet helpen. Op verschillende plekken zijn aanvullende adviezen of aanvullende informatie over gezondheidsaspecten toegevoegd.

10 november: Protocol Onderwijs op school tijdens corona geüpdatet

Het protocol 'Onderwijs op school tijdens corona' van de sociale partners in het vo is aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Het protocol is op 10 november aangepast voor de omgang met activiteiten anders dan het geven van lessen.

5 november: Praktijkvoorbeelden digitale open dagen

Op diverse scholen, maar ook in het hoger onderwijs, wordt al gewerkt met alternatieven voor fysieke open dagen. We hebben een aantal praktijkvoorbeelden voor u verzameld. De voorbeelden zijn onderverdeeld in het laten proeven van de sfeer op de school en het overdragen van kennis over de school en het onderwijs dat er gegeven wordt.

4 november: Ook bovenbouw blijft open, ondanks OMT-advies

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie dinsdagavond 3 november geen nieuwe maatregelen voor het voortgezet onderwijs aangekondigd. Dit ondanks het advies van het OMT om het fysieke onderwijs in de bovenbouw van het vo – in ieder geval voor twee weken – te stoppen. In overleg met het veld heeft het kabinet besloten dit advies niet over te nemen.

29 oktober: Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s: vereenvoudiging verantwoording en preventieve inzet

De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2020 een motie aangenomen om de verantwoording over de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te vereenvoudigen en de mogelijkheid open te stellen om de middelen ook preventief in te zetten.

27 oktober: Open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt

Samen met de bonden en LAKS schreef de VO-raad een open brief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs leert of werkt.

19 oktober: Afsprakenkader 'Veilig openbaar vervoer VO' vernieuwd

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het afsprakenkader ‘Veilig Vervoer VO’ dat de vervoerders samen met de VO-raad direct na de corona-uitbraak in maart heeft ontwikkeld. Een afsprakenkader is nodig omdat de capaciteit van het openbaar vervoer sinds de corona-uitbraak nog steeds niet op het oude niveau is.

14 oktober: Beslisboom 12+ geactualiseerd

Alleen koorts? Huisgenoten wel naar school. Dat staat in de geactualiseerde beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ Alle veranderingen in de beslisboom op een rij. 

8 oktober: Minister honoreert alle aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Alle correcte subsidieaanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s worden gehonoreerd. Dit staat in een brief die minister Slob naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij ingaat op diverse maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

2 oktober: Protocol vo 'Volledig openen scholen' geüpdatet

Het protocol vo is op 2 oktober aangepast op twee punten: de invoering van het dringend advies voor het dragen van een mondkapje en de recente ontwikkelingen rondom ventilatie op school.

1 oktober: Dringend advies dragen mondkapjes op school

De VO-raad vindt dat er voor vo-scholen een landelijke richtlijn moet komen om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig.

1 oktober: Ventilatie op scholen: belangrijk en kostbaar

De relatie tussen ventilatie en de verspreiding van Covid-19 is onduidelijk, zo blijkt uit het rapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Voor de korte termijn adviseert de commissie de scholen de bestaande regels voor ventilatie te volgen. Op de lange termijn is het, aldus de commissie, belangrijk dat een gezond binnenklimaat in de scholen hoger op de politieke agenda komt. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar.

1 oktober: Tweede Kamer dient motie in over plan van aanpak voor veilige scholen

De Tweede Kamer stemt volgende week over een motie ingediend door PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher en de fractievoorzitter van D66 Rob Jetten. In de motie verzoeken ze het kabinet om voor de herfstvakantie een plan van aanpak te presenteren voor veilige scholen. Naar verwachting zal deze motie een meerderheid halen.

29 september: Protocol vo 'Volledig openen scholen' geüpdatet

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 hebben sociale partners het protocol op een onderwerp aangescherpt, dit betreft het organiseren van fysieke bijeenkomsten.

24 september: Aanleveren cijfers decentrale selectie wo anders door corona

Scholen in het voortgezet onderwijs leveren voor leerlingen in 6 vwo dit jaar geen eindrapportcijfers van 5 vwo aan vervolgopleidingen, maar gemiddelde schoolexamencijfers per vak, gerekend tot en met 15 januari 2021. Dit hebben de VSNU en VO-raad afgesproken om ook in tijden van corona zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie.

23 september: Beslisboom 12+ beschikbaar 

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Of iemand thuis moet blijven of toch naar school of werk kan is duidelijk volgens het schema te bepalen.

18 september: Voorrang coronatesten onderwijspersoneel

Vanaf maandag 21 september krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs – onder voorwaarden – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primair proces zo min mogelijk in gevaar komt.

9 september: Groep jeugdexperts: maak specifiek coronabeleid voor de jeugd

Bescherm kinderen en jongeren zoveel mogelijk tegen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts, gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en de veiligheidsregio's.

3 september: Minister De Jonge bespreekt met GGD voorrang docenten bij coronatest

De Tweede Kamer wil dat minister De Jonge bekijkt of het mogelijk is om voorrang te geven aan leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en andere mensen met een vitaal beroep bij het testen op het coronavirus. De Kamer heeft daarover op 3 september twee moties aangenomen met algemene stemmen. De minister zegde tijdens het debat over corona toe hierover in gesprek te gaan met de GGD.

3 september: Kosteloos advies beschikbaar over effectieve inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

De Gelijke Kansen Alliantie stelt een poule van onderwijsexperts beschikbaar die scholen kosteloos kunnen adviseren over goede, bewezen effectieve inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor het wegwerken van achterstanden. Scholen kunnen nog t/m 18 september subsidie aanvragen voor het invoeren van een dergelijk programma.

2 september: Op de RTL-website: aantal kinderen nog niet naar school door corona

RTL Nieuws besteedde op 31 augustus aandacht aan het feit dat in dit nieuwe schooljaar een aantal ouders hun kind(eren) nog thuishoudt, vanwege gezondheidsrisico’s binnen het gezin of angst voor corona. Naar aanleiding hiervan wil de VO-raad de gemaakte afspraken over hoe scholen moeten handelen in deze, nog een keer onder de aandacht brengen.

1 september: Nieuw servicedocument OCW rond onderwijs en corona

Het ministerie van OCW heeft een geactualiseerde versie van het servicedocument gepubliceerd, waarin de thans geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school.

1 september: handreiking beschikbaar: ‘Wat te doen als bij een leerling of collega op school een coronabesmetting is vastgesteld?’

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld voor scholen die handvatten biedt voor wat te doen in het geval van een vastgestelde coronabesmetting bij een leerling of collega.

27 augustus: Pleidooi om onderwijspersoneel versneld te testen 

Geef onderwijspersoneel voorrang bij de coronatest. Dit bepleiten de onderwijsbonden en de PO- en VO-raad gezamenlijk bij het kabinet.

19 augustus: Protocol voor het voortgezet onderwijs blijft onverkort van kracht

Begin deze week vroeg de VO-raad het RIVM om nogmaals te kijken of de huidige maatregelen op de scholen voldoende zijn. Ook vroegen we specifiek duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in schoolgebouwen. In antwoord op deze vragen geeft het ministerie aan dat er geen andere inzichten en adviezen zijn dan die zijn verwerkt in het protocol voor het vo

18 augustus: Slob richt coördinatieteam ventilatie op voor scholen

Minister Slob heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Het doel van het coördinatieteam is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld van de staat van de ventilatie op scholen. Doekle Terpstra leidt het team met daarin onder meer de VNG, de sectorraden - waaronder de VO-raad - en GGD-GHOR.

17 augustus: VO-raad vraagt met klem: kijk nog eens naar de regels op middelbare scholen

De VO-raad wil dat het RIVM nogmaals kijkt of de huidige maatregelen op scholen voldoende zijn. Ook willen we specifiek duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in schoolgebouwen.

13 augustus: Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’ beschikbaar

De VO-raad heeft in samenwerking met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. 

12 augustus: Brief OCW over opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen

Het ministerie van OCW heeft een brief verstuurd aan de verschillende vertegenwoordigende organisaties in het funderend onderwijs over de start van het nieuwe schooljaar in relatie tot Covid-19. Hierin wordt onder meer de situatie rondom ventilatie in schoolgebouwen nader toegelicht.

11 augustus: Welke lessen zijn uit de coronatijd te trekken op het gebied van sociale veiligheid?

Stichting School & Veiligheid heeft een overzicht gemaakt van wat scholen in de afgelopen tijd hebben geleerd op dit vlak. Het overzicht biedt handvatten waar scholen het komend schooljaar hun voordeel mee kunnen doen.

6 augustus: VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

Er is grote onduidelijkheid over de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Dit leidt tot zorgen bij leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Daarom wil de VO-raad een helder advies van het Outbreak Management Team (OMT) hierover

1 augustus: Toch geen verzuimmelding bij afwezigheid begin schooljaar door thuisquarantaine

Scholen hoeven anders dan eerder gemeld toch geen verzuimmelding te doen wanneer een leerling afwezig is bij de start van het schooljaar doordat hij in thuisquarantaine moet. 

16 juli: Aangepaste posters beschikbaar met belangrijkste voorschriften uit protocol

Het ministerie van OCW heeft nieuwe posters ontwikkeld voor scholen met daarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het nieuwe protocol 'Volledig openen vo'. De posters kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel.

14 juli: OCW publiceert servicedocument met handvatten rond opstarten onderwijs na zomervakantie

OCW heeft een servicedocument gepubliceerd met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven aan de landelijke coronamaatregelen die op 1 juli jl. van kracht zijn geworden. Specifiek is dit document bedoeld ter voorbereiding op het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie. 

9 juli: Thuisschoolmaatje stopt per 1 september

Aan het begin van de coronacrisis heeft de VO-raad het initiatief genomen om het project Thuisschoolmaatje op te zetten, dat leerlingen die moeite hebben met het thuisonderwijs een extra steuntje in de rug geeft. Met het volledig openen van de scholen na de zomervakantie ronden we dit project af en dragen we per 1 september elementen van het project over aan andere partijen.

9 juli: Denktank-Y wil extra onderwijsmaatregelen voor jongeren tijdens en na corona

Examenkandidaten van komend schooljaar moeten recht krijgen op een extra herkansing voor hun centraal- en praktijkexamen. En aankomend brugklassers dienen een landelijke niveauverbetertoets te kunnen maken. Dit is een aantal adviezen die de ‘Denktank-Y’ - een brede jongerencoalitie - op 8 juli heeft gepresenteerd. 

7 juli: CPB: schrappen eindtoets vergroot kansenongelijkheid

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen naar schatting 14.000 leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis, zo schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een op 6 juli verschenen publicatie. Dit probleem kwam dit voorjaar al naar voren en heeft de aandacht van de sector. 

3 juli: Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO’ beschikbaar

Aanvullend op het eerder gepubliceerde protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Kern hiervan is dat scholen en vervoerder op lokaal niveau afspraken maken over het noodzakelijke OV-vervoer van leerlingen, zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.

3 juli: Scholen kunnen aan de slag met de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Alle subsidieaanvragen die vo-scholen hebben ingediend voor de eerste tranche van de Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s zijn toegekend. Deze scholen hebben daarmee groen licht gekregen voor de uitvoering van hun plannen voor het inhalen van het onderwijs dat leerlingen gedurende de coronamaatregelen hebben gemist. 

30 juni: Protocol volledig openen voortgezet onderwijs beschikbaar

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd. De vervoersafspraken zijn hierin nog niet opgenomen en volgen zo snel mogelijk.

24 juni: Regel van anderhalve meter afstand tussen leerlingen wordt opgeheven

De leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven vanaf 1 juli geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling, zo deelde het kabinet op 24 juni tijdens een persconferentie mee. Dit is goed nieuws.

18 juni: Slob in debat over onderwijs na zomervakantie: wacht 24 juni af

Op 17 juni debatteerde de Tweede Kamer opnieuw met minister Slob over de coronamaatregelen in het onderwijs. Hierbij werd duidelijk dat volledige openstelling van het vo na de zomervakantie in de Kamer de voorkeur heeft. Minister Slob benadrukte in zijn reactie om 24 juni af te wachten; op deze datum neemt het kabinet een principebesluit over verdere openstelling op basis van advies van het Outbreak Management Team. 

17 juni: Handreiking gepubliceerd rond soepele doorstroom van ISK naar regulier onderwijs

Ook deze zomer stapt een aantal leerlingen van een ISK over naar het reguliere onderwijs. Zij hebben in de periode van afstandsonderwijs minder uren doorgebracht in een Nederlandstalige omgeving, wat invloed heeft gehad op hun taalverwervingsproces. LOWAN en het ITTA onderstrepen daarom dat het belangrijk is om dit jaar extra te investeren in een goede doorstroom van deze leerlingen. Om scholen te ondersteunen op dit vlak, hebben ze een handreiking ontwikkeld.
 

11 juni: Ongeoorloofd verzuim doorgeven

Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, willen de PO-Raad en VO-raad benadrukken dat het belangrijk is om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

10 juni: Schoolleiders: 1,5 meter afstand houden grote uitdaging

Schoolleiders zijn tevreden over hoe het verder opengaan van de vo-scholen vanaf vorige week is verlopen. Wel vindt ruim de helft van hen de handhaving van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen een grote tot zeer grote uitdaging. Ook de combinatie van fysiek en afstandsonderwijs is – zeker op de langere termijn – volgens veel schoolleiders ingewikkeld. Dat blijkt uit een enquête die de VO-raad een week na het weer verder opengaan van de scholen hield onder ruim 450 eindverantwoordelijk schoolleiders.

4 juni: Tussenrapportage: meer leerlingen in kwetsbare positie bereikt; ruime meerderheid ondersteund

Scholen hebben de leerlingen die in een kwetsbare positie verkeren inmiddels grotendeels in beeld en een ruime meerderheid heeft hen – in de laatste fase van de scholensluiting – ook extra ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de tweede meting van de monitor die de VO-raad en het ministerie van OCW momenteel laten uitvoeren rond leerlingen in een kwetsbare positie. 

4 juni: Oproep aan jongeren om mee te denken over (samen)leven in coronatijd

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vraagt kinderen en jongeren om mee te denken rondom thema’s die te maken hebben met de inrichting van de anderhalvemetersamenleving en het omgaan met de gevolgen van de coronatijd.

3 juni: VO-raad vraagt duidelijkheid over corona-regime na zomervakantie

De VO-raad vraagt het kabinet om duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten corona-regime in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Vanaf gisteren zijn de vo-scholen weer verder opengegaan, met inachtneming van 1,5 meter afstand tussen iedereen in de school. Onduidelijk is nog of dit regime blijft gelden na de zomervakantie, maar ook wanneer er wel meer duidelijkheid komt.

3 juni: Postermateriaal beschikbaar over belangrijkste richtlijnen heropening en testbeleid

Vanuit het ministerie van OCW is voor scholen eind mei een aantal posters ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht. Vanaf juni is een nieuwe versie van een aantal van deze posters beschikbaar met daarop een kleine wijziging. Daarnaast zijn begin juni ook posters over het testen op het coronavirus beschikbaar gekomen.

2 juni: Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s open voor inschrijving

Scholen kunnen tussen 2 en 21 juni (eerste tijdvak) subsidie aanvragen voor het organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Hiermee kunnen ze leerlingen buiten het reguliere onderwijsprogramma extra ondersteuning bieden, zodat zij geen nadelige effecten ondervinden van deze corona-periode. Voor het vo is 63 miljoen euro gereserveerd.

29 mei: Leerlingen kwart van de schooltijd weer naar school voor kennis én sociale ontwikkeling

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan vanaf volgende week dinsdag gemiddeld een kwart van de tijd weer naar school, blijkt uit een enquête onder alle vo-scholen.

20 mei: Definitief protocol heropening scholen voortgezet onderwijs

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben het definitieve protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 2 juni verantwoord open kunnen.

20 mei: Handreiking voor het vervoer van leerlingen gepubliceerd

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik maken van het openbaar vervoer. Samen met regionale vervoerders en de ministeries van OCW en I&W heeft de VO-raad een handreiking gemaakt om er voor te zorgen dat elke leerling weer daadwerkelijk naar school kan komen.

19 mei: Heropening scholen: goed nieuws, grote uitdaging

De VO-raad is blij met het kabinetsbesluit dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni ook weer onderwijs op school kunnen krijgen. Maar wij realiseren ons heel goed dat het organiseren van de anderhalvemeterschool veel van iedereen vraagt. 

19 mei: Op Radio 1: Zijn de middelbare scholen blij dat ze weer open mogen?

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller ging in het Radio 1 programma ‘Dit is de Dag’ in gesprek met Lucelle Deneer (docent Christelijk College Groevenbeek in Ermelo), Lars Hoogmoed (schoolleider Amsterdamse MAVO), en Arno Peters (voorzitter College van Bestuur VO Haaglanden) over de heropening van de vo-scholen. “Uitgangspunten zijn: alle scholen gaan open en alle leerlingen komen op momenten naar school.”

19 mei: Stichting School & Veiligheid publiceert stappenplan voor sociaal veilige herstart vo

Stichting School & Veiligheid heeft een stappenplan ontwikkeld voor scholen met een aantal aandachtspunten en mogelijke acties, zodat scholen een sociaal veilige herstart kunnen maken.

18 mei: Burgerschap in coronatijd: maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT), die in februari 2020 haar intrede deed, speelt in op de anderhalve meter samenleving in coronatijd. Omdat jongeren juist nu kwetsbare ouderen of andere jongeren willen en kunnen helpen, zijn op verschillende plekken in Nederland projecten gestart onder de noemer #ookditismdt. Scholen kunnen hun leerlingen hierop attenderen.

7 mei: Voorlopig protocol heropenen vo-scholen gepubliceerd

De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Scholen kunnen echter niet wachten met zich voor te bereiden op de heropening. Daarom hebben de sociale partners een voorlopig protocol gepubliceerd, op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet. Dit voorlopig protocol is een gezamenlijk product van AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de VO-raad en is afgestemd met OCW.

6 mei: Minister Slob stelt 3,8 miljoen extra ter beschikking voor devices

Minister Slob trekt 3,8 miljoen euro extra uit om leerlingen die nog geen laptop of tablet hebben om thuis onderwijs te kunnen volgen, hiervan te voorzien. In de afgelopen weken konden scholen een aanvraag hiervoor indienen.

30 april: Debat onderwijs en corona: Kamer wil zomerscholen voor kwetsbare leerlingen

Op 29 april debatteerde de Vaste Kamercommissie OCW ruim zeven uur met de ministers Slob en Van Engelshoven over onderwijs en corona. De Kamer had hierbij veel vragen over het weer opstarten van het (fysieke) onderwijs op po- en vo-scholen; onder meer de veiligheid van leerlingen en personeel en onderwijsachterstanden stonden hierbij centraal.

22 april: Handreiking ‘Bevorderingsbeleid in 2019-2020’ beschikbaar

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar.

22 april: Cito publiceert 'Handreiking resultaatsverbeteringstoets'

Op 8 april jl. werd bekend dat de slaag-zakregeling 2019-2020 een nieuw element bevat: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Deze toets is bedoeld voor alle leerlingen die nog niet geslaagd zijn op basis van hun SE-cijfers, of hun SE-cijfer(s) willen verbeteren. Cito maakte een handreiking met tips voor het maken van de RV-toets en voor eerlijke becijfering.

22 april: Gespreksvragen ontwikkeld: ga in gesprek over (borgen) ervaringen met afstandsonderwijs

Binnen scholen is de afgelopen weken veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld aan de hand waarvan schoolleiders en/of teamleiders (online) in gesprek kunnen met hun team over de geleerde lessen, om van daaruit de opgedane kennis en vaardigheden te borgen.

21 april: Kabinet biedt perspectief op heropenen vo-scholen

Het kabinet heeft besloten dat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open gaat en dat de vo-scholen nog geduld moeten hebben tot 1 juni. De VO-raad begrijpt en steunt de kabinetsbesluiten over het onderwijs. Het is goed om te constateren dat de vo-scholen mogen verwachten dat zij - mits verantwoord - begin juni, en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school.

20 april: Monitoring kwetsbare jongeren voor vo

Ook voor het voortgezet onderwijs is er behoefte aan zicht op het aantal leerlingen in een kwetsbare positie en op het aantal leerlingen dat niet wordt bereikt. De VO-raad heeft daarom in samenwerking met het ministerie van OCW een monitor ontwikkeld.

16 april: Onderwijsraad adviseert kabinet over ondervangen gevolgen coronacrisis voor het onderwijs

De Onderwijsraad heeft een aantal adviezen uitgebracht aan het kabinet over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het funderend onderwijs kunnen worden ondervangen. De focus dient hierbij volgens de raad voor nu te liggen op de opvang van leerlingen in onveilige situaties, de voorbereiding op de herstart van scholen en het inlopen van achterstanden, en het delen van informatie en ervaringen via een centraal informatie- en ondersteuningspunt.

15 april: Studenten helpen scholieren online met studiekeuze

De afgelopen weken hebben studenten een aantal initiatieven opgezet om scholieren online te helpen bij het kiezen van een passende studie. Op diverse platforms kunnen vo-leerlingen vragen stellen aan studenten en docenten (mbo, hbo en wo), om zo een beter beeld te krijgen van een opleiding.

9 april: Gratis online onderwijsaanbod voor scholieren vanuit VSNU

Op initiatief van een aantal vo-scholen heeft de VSNU tijdelijk onderwijsmateriaal rond diverse wetenschappelijke onderwerpen kosteloos online beschikbaar gemaakt voor (eindexamen)leerlingen.

9 april: Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’ beschikbaar

De VO-raad heeft een handreiking opgesteld, die de werkwijze beschrijft voor een school om het PTA van de huidige leerlingen in de voorexamenjaren aan te passen.

8 april: OCW publiceert slaag-zakregeling

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

8 april: 'Deurgesprek' leerplichtambtenaren bij kwetsbare leerlingen

Scholen die in deze tijd niet of lastig in contact kunnen komen met bepaalde leerlingen en hun ouders, kunnen een beroep doen op de leerplicht. Vanaf deze maand leggen leerplichtambtenaren in alle regio’s op grote schaal huisbezoeken af bij deze gezinnen, om via een zogenaamd 'deurgesprek' contact te leggen en bijvoorbeeld te helpen regelen dat de kinderen onderwijs kunnen blijven volgen.

7 april: Snel ervaringen uitwisselen met andere schoolleiders via Edualdo

Schoolleiders en teamleiders kunnen nu op een snelle, laagdrempelige, veilige en besloten manier online kennis en ervaringen uitwisselen via Edualdo.nl. Hiertoe is een speciale groep opgezet binnen het platform.

7 april: Breng Gezonde School naar de huiskamers van leerlingen

Hoe kun je als onderwijsprofessional leerlingen stimuleren om thuis te blijven werken aan een gezonde leefstijl? Met het initiatief 'Gezonde School THUIS' reikt het programma Gezonde School schooldirecties en leraren praktische adviezen, activiteiten en tips aan die zij kunnen delen met hun leerlingen.

4 april: VO-raad start campagne voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen

De VO-raad is de actie Thuisschoolmaatje gestart, een initiatief (naar voorbeeld van Academie Tien) om leerlingen die in deze tijden van afstandsonderwijs extra aandacht nodig hebben te koppelen aan vrijwilligers, die hen als maatje stimuleren en begeleiden.

3 april: Start loket op lesopafstand.nl voor expertise over afstandsonderwijs

Vanaf maandag 6 april wordt de website lesopafstand.nl uitgebreid met een digitaal loket. Doel is om één punt te hebben waar scholen voor hen relevante informatie kunnen vinden over alle facetten van afstandsonderwijs.

2 april: Internet voor elke leerling en leraar: aanmelden nu mogelijk

Een internetverbinding is essentieel nu leerlingen thuis onderwijs krijgen en leraren thuis lesgeven. In de praktijk blijkt dat sommige gezinnen geen internet hebben. SIVON onderzoekt om hoeveel leerlingen en leraren het gaat. Schoolbesturen met leerlingen of leraren die thuis geen internet hebben, kunnen zich tot 10 april aanmelden bij SIVON.

1 april: Scholen blijven dicht tot na meivakantie

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs. De VO-raad vindt dit - gezien de omstandigheden - een helder, maar ook logisch besluit. Voor het onderwijs betekent dit dat de scholen in ieder geval dicht blijven tot na de door de school aangehouden meivakantie.

1 april: OCW publiceert extra informatie voor scholen rondom schrappen eindexamens

Het ministerie van OCW heeft een zogenaamd servicedocument gepubliceerd met de belangrijkste (voor nu bekende) informatie rondom het schrappen van het centraal eindexamen dit schooljaar.

30 maart: Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind hebben een speciaal crisisfonds opgericht voor kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie. Nu zij niet naar school kunnen, hebben zij het extra moeilijk. Via het fonds kunnen (jeugd)professionals vouchers aanvragen waarmee ze spullen kunnen kopen die noodzakelijk zijn voor deze kinderen om onderwijs te volgen of te ontspannen.

24 maart: Geen centraal examen, meer ruimte voor schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot het einde van het schooljaar het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. De VO-raad roept de scholen op om vooral gebruik te makenvan de ruimte die hiermee ontstaat. 

20 maart: Aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities

Iedere gemeente opent een loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor kwetsbare leerlingen goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Daarnaast hebben de VO-raad en PO-Raad met OCW en de VNG aanvullende afspraken gemaakt over hoe alle kinderen in deze tijd van crisis zo goed mogelijk onderwijs kunnen krijgen.

20 maart: Deadline voor aanmelding bij het vervolgonderwijs wordt verschoven

Iedereen die na de zomer wil starten met een vervolgopleiding in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgt een maand extra tijd om zich aan te melden.

18 maart: Eindtoets groep 8 gaat niet door

In verband met het coronavirus wordt dit jaar geen eindtoets afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het afgegeven schooladvies wordt daarmee nu voor alle leerlingen definitief en bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school.

18 maart: Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Het ministerie van OCW maakte op 18 maart 2020 bekend dat alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik kunnen maken van digitaal lesmateriaal.

17 maart: Regeling voor doorgang schoolexamens

Na intensief overleg tussen de VO-raad, het ministerie van OCW, LAKS en de vakbonden is er een regeling die het mogelijk maakt dat de (school)examens zo goed mogelijk door kunnen gaan. De afspraken hebben de instemming van het RIVM. Voor scholen heeft de VO-raad een handreiking opgesteld.

17 maart: 'Scholen in geslotenheid' mogen open blijven

Minister Slob maakte op 16 maart bekend gemaakt dat scholen bij gesloten residentiële instellingen in principe open blijven. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden binnen hun integrale dagprogramma.

15 maart: Scholen dicht

De scholen in Nederland zijn dicht, in ieder geval tot en met 6 april. Leerlingen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen kunnen nog wel terecht op scholen. In het voortgezet onderwijs lijkt dit weinig voor te komen. Het NCTV heeft een limitatieve lijst gemaakt van welke beroepen vitaal zijn. Alle andere leerlingen worden geacht vanaf 16 maart niet naar school te gaan, dit geldt ook voor leerlingen die de komende dagen schoolexamens hebben.

Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Veel scholen geven inmiddels onderwijs op afstand. Voor dit type onderwijs is er voor tips en goede voorbeelden de website lesopafstand.nl.

Voor hoe te handelen bij (ziekte)verschijnselen die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus (hoesten, keelpijn, koorts ed.) blijven de richtlijnen van het RIVM en de GGD van kracht. Van docenten die niet ziek zijn mag verwacht worden dat zij, indien nodig, op de scholen werken aan het begeleiden van het onderwijs op afstand.