Scholen kunnen aan de slag met de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

03 juli 2020

Alle subsidieaanvragen die vo-scholen hebben ingediend voor de eerste tranche van de Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s zijn toegekend. Deze scholen hebben daarmee groen licht gekregen voor de uitvoering van hun plannen voor het inhalen van het onderwijs dat leerlingen gedurende de coronamaatregelen hebben gemist.

In totaal is er € 63 miljoen voor dergelijke programma’s in het vo beschikbaar, aanvankelijk evenredig verdeeld over een eerste en een tweede tranche. Ruim 350 scholen hebben een aanvraag ingediend voor de eerste tranche. Het subsidieplafond van € 31,5 miljoen was daarmee met ruim € 10 miljoen overschreden, hetgeen zou betekenen dat er geloot zou worden. De bewindslieden hebben – mede op aandringen van de VO-raad – besloten om een deel van de middelen voor de tweede tranche ter beschikking te stellen voor de eerste aanvraagronde.

De VO-raad is blij dat er nu niet geloot hoeft te worden en dat alle beoogde programma’s door kunnen gaan, ook de programma’s die gedurende de zomervakantie al worden verzorgd. Op deze manier worden scholen én leerlingen niet op basis van willekeur uitgesloten van een extra onderwijsaanbod. Voor de tweede tranche is een budget van ruim 20 miljoen beschikbaar. De aanvraag daarvan start op 18 augustus en loopt tot 18 september 2020.

De betreffende scholen kunnen op 10 juli een subsidiebeschikking tegemoet zien.

Het Algemeen Dagblad besteedde op 5 juli ook aandacht aan de grote animo voor de subsidie in het artikel 'Kwart middelbare scholen vraagt geld om leerachterstanden weg te werken'. Hierin zegt Paul Rosenmöller: "Praktijkvakken zijn moeilijker op afstand te geven, waardoor die leerlingen meer achterlopen.” Dat geldt voor leerlingen die de beroeps- of kadergerichte leerweg van het vmbo volgen of op een praktijkschool zitten. Maar ook op de meer theoretische havo- en vwo-scholen moeten sommige leerlingen aan de bak.