Schoolbesturen moeten niet wachten met hun werkgevershuiswerk

14 november 2019

De Eerste Kamer stemde op 12 november 2019 voor wetgeving die onder meer mogelijk maakt de quotumheffing voor de banenafspraak te deactiveren. Het regelt ook dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven. De maatregel is er vooral op gericht werkgevers in de overheidssector de tijd te geven een inhaalslag te maken om alsnog het aantal afgesproken banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren.

De VO-raad is blij dat de quotumheffing is opgeschort, maar waarschuwt voor de valkuil om de nieuwe banen voor ons uit te schuiven. Scholen moeten niet zijn als die leerling die net voor een toets de boeken induikt. Werkgevers moeten aan de slag om mensen met een arbeidsbeperking te verwelkomen in onze scholen.

Het ministerie van SZW monitort elk jaar of de sector goed op weg is om de afgesproken aantal gecreëerde banen (25.000 voor de sector overheid) te halen. De afgelopen jaren is het quotumpercentage niet gehaald. Een quotumheffing van €5.000 per niet ingevulde baan van 25,5 uur werd daarop ingesteld. De Eerste Kamer heeft nu ingestemd met het uitstellen van de heffing tot en met 2021, maar de doelstelling voor 2023 blijft staan. Dat betekent dat scholen en andere werkgevers die vallen onder de sector overheid in een kortere periode dezelfde hoeveelheid banen moet creëren.

Ondersteuning vanuit de VO-raad

Heeft uw school hierbij ondersteuning nodig? Bel het projectteam van Baanbrekers. Het project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De PO-Raad en VO-raad spannen zich in om schoolbesturen extra te ondersteunen. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden op een baan in het onderwijs. In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project.

Bekijk de video over wat De Baanbrekers kunnen betekenen voor uw school: