Schoolkracht: subsidie voor schoolontwikkeling in het funderend onderwijs

25 november 2020

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën hoe het onderwijs op hun school beter of handiger kan, maar ontbreken tijd, middelen of draagvlak voor de uitwerking ervan. Zeker nu in coronatijd. OCW stelt daarom met de subsidieregeling Schoolkracht 5 miljoen euro beschikbaar voor schoolontwikkeling in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Met deze subsidieregeling wil OCW schoolleiders en leraren ondersteunen, zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling versterkt zal worden. De VO-raad is niet betrokken bij de totstandkoming van deze subsidie, maar is blij met het extra beschikbare geld voor schoolontwikkeling.

Subsidieregeling Schoolkracht

 • Per school kan er maximaal 30.000 euro voor één vestiging aangevraagd worden. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen.
 • De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.
 • Als er meer aanvragen voor subsidies binnenkomen dan er beschikbaar zijn, worden de aanvragen per sector (po of vo) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.
 • Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. 
   

Aanvraag subsidie

De aanvraagtermijn is kort: aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 15 januari 2021. De aanvraag moet voorzien zijn van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verbeteren onderwijskwaliteit;
 • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
 • kansen(on)gelijkheid;
 • digitalisering.
   

Alle informatie over het aanvragen van de subsidie Schoolkracht en de formulieren die u hiervoor moet invullen zijn te vinden op de website van DUS-I.