Schrappen centraal examen verandert uitslag bij 8% van examens

09 juli 2020

Het Centraal Planbureau (CPB) berekent op basis van gegevens uit 2019 dat het schrappen van het centraal examen voor 8% van de eindexamens de einduitslag zou veranderen. Dat staat in de op 9 juli 2020 verschenen CPB-publicatie 'Effect schrappen centraal examen zonder aanvullende maatregelen'. Het CPB onderzocht dit na het schrappen van de centrale examens dit jaar door corona. De cijfers geven een beeld van de situatie waarin het centraal examen geschrapt wordt, zonder dat er door scholen extra maatregelen worden getroffen.

Extra kansen geboden aan leerlingen in 2020

Het wegvallen van het centraal examen zou vorig jaar voor wat meer leerlingen een nadeel hebben opgeleverd dan een voordeel. Het is volgens het CPB aannemelijk dat dat ook voor dit jaar zou gelden. Scholen hebben echter dit schooljaar maatregelen genomen om de nadelige effecten van het wegvallen van het centraal examen tegen te gaan. Zo hebben veel scholen de herkansingsregeling over de schoolexamens aangepast om leerlingen een mogelijkheid te bieden het schoolexamenresultaat te verbeteren toen duidelijk werd dat het centraal examen werd geschrapt. Daarnaast heeft de wetgever de mogelijkheid geboden van resultaatverbeteringstoetsen na voorlopige vaststelling van de uitslag. Deze konden worden afgenomen over een periode van ruim een maand wat gezakte leerlingen een extra kans heeft gegeven om alsnog het diploma te behalen.

Het heeft er alle schijn van dat in eerste instantie gezakte leerlingen zich optimaal hebben ingespannen om van de aanvullende maatregelen gebruik te maken. De definitieve slaagpercentages worden verwacht in september.