Geen centraal examen, meer ruimte voor schoolexamens

24 maart 2020

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot begin juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. De VO-raad roept de scholen op om vooral gebruik te maken van de ruimte die hiermee ontstaat.

De time out voor schoolexamens die we gisteren bepleitten is hiermee van de baan. Het advies is om in ieder geval tot 6 april schoolexamens digitaal en op afstand te organiseren, in principe geen fysieke schoolexamens af te nemen en de tijd te nemen om de schoolexamens vorm te geven. Rond 6 april komt er nieuwe informatie beschikbaar. Ook daarna blijft het mogelijk schoolexamens af te nemen. Uiteindelijk is de keuze aan de scholen, mits men zich houdt aan de RIVM-richtlijnen

Ook is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk en op afstand doorgaat, zodat de examenleerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de afronding van het schoolexamen.

De VO-raad heeft – gezien de uitzonderlijke situatie en onzekerheid waarin we ons bevinden – aangedrongen op het laten vervallen van de centrale examens en het is goed dat er nu duidelijkheid is voor schoolleiders, leraren, examenkandidaten en ouders.

De maatregel geldt voor alle centrale examens, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Ook voor deelnemers aan de Staatsexamens (zoals een deel van de vso-leerlingen) vervallen de centrale examens. De college-examens, die half juni starten, gaan voor hen vooralsnog door. Deze kandidaten worden gediplomeerd op basis van de resultaten van het college-examen.

In de media
Luister naar de reactie van VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het programma Spraakmakers op Radio 1 (fragment 10.00 - 11.00 uur, interview met Paul start na 54.24 min).

En bekijk het gesprek met Paul Rosenmöller in het tv-programma 'Tijd voor MAX' (fragment start na 3 min).