Sectorraden: alle toekomstige docenten opleiden volgens 'Samen opleiden'

18 september 2019

De sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU streven ernaar 100 procent van de studenten aan een lerarenopleiding op te leiden volgens het concept 'Samen opleiden en professionaliseren' en binnen zogenaamde opleidingsscholen. Om dit te kunnen realiseren vragen de raden aan de Tweede Kamer een structurele investering van 44 miljoen euro per jaar.

De raden doen de oproep in een brief aan de Tweede Kamer in het licht van de Algemene Politieke Beschouwingen waarin de Kamer ook spreekt over de inzet van het kabinet om het lerarentekort terug te dringen.

Een extra investering in 'Samen opleiden en professionaliseren' is een duurzame en belangrijke impuls voor het terugdringen van het lerarentekort en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Samen opleiden en professionaliseren zou ons inziens de norm moeten zijn voor het opleiden en doorlopend professionaliseren van leraren.

Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen één of meerdere lerarenopleidingen en een aantal scholen in het po, vo en/of mbo. Binnen dit samenwerkingsverband wordt een intensievere vorm van leren op de werkplek verzorgd.


De VO-raad wil inzetten op het verder ontwikkelen van het concept 'Samen opleiden'. De onderliggende visie voor het opleiden van leraren wordt gesteund door de leden van de VO-raad. De gezamenlijke brief van de raden sluit aan op deze visie.

In de Kamerbrief “Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt” van 2 juli 2019 geven ook de bewindslieden van OCW expliciet aan te willen toewerken naar een intensievere samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen.